infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax 74 661 46 75, email: sklep@szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 17013439 Kocioł CO 8kW Enka Mini (paliwo: drewno, węgiel kamenny, brykiet)

Producent: Enka 170
DOSTAWA GRATIS! 17013439 Kocioł CO 8kW Enka Mini (paliwo: drewno, węgiel kamenny, brykiet)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. 
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie. Następnie przesyłają informację zwrotną emailem, faksem lub telefonicznie.

 

 

Jesteśmy najstarszą prywatną firmą w Polsce, w branży kotlarskiej. W 1978r ruszyła produkcja naszych kotłów centralnego ogrzewania, a w 1992r powstały pierwsze kominki z płaszczem wodnym. Do tej pory kilkadziesiąt tysięcy klientów zaufało naszej firmie. Gwarantujemy terminowość dostaw, fachową obslugę, a co za tym idzie zadowolenie klienta. Wyroby posiadają wymagane atesty bezpieczenstwa, a materiały stosowane do produkcji są najwyższej jakości. Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do grona naszych klientów.

 

WIELOOPAŁOWE KOTŁY CO ENKA MINI

Wieloopałowe kotły ENKA MINI posiadają możliwość ręcznego regulowania temperatury za pomocą przepustnicy umieszczonej w drzwiczkach dolnych lub opcjonalnie za pomocą miarkownika ciagu. Kotły MINI przystosowane są do pracy w instalacjach systemu otwartego (PN 91/B-024-13)

 

GŁÓWNE ZALETY KOTŁA
- Kocioł wieloopałowy
- ruszt żeliwny wymienny
- gwarancja wymiennika 5lat
- gwarancja na połączenia spawane 10lat
- adaptacja kotła do warunków w kotłowni
- kocioł w 70% gięty bez połączeń spawanych

 

Wyposażenie standardowe:

- SZYBER KOMINOWY

- RUSZTA ŻELIWNE

- TERMOMETR

 

OPCJA (można dokupić):

MIARKOWNIK CIĄGU HONEYWELL, cena: 128 zł z VAT.

 

DANE TECHNICZNE:

MOC KOTŁA: 8 KW

POWIERZCHNIA DO OGRZANIA -od-do: 40-80 m2

JEDNORAZOWY ZASYP PALIWA: 20 kg

PALIWO: WĘGIEL KAMIENNY, DREWNO KAWAŁKOWE

SPRAWNOŚĆ CIEPLNA MAX: 78 %

MASA KOTŁA: 140 kg

CIŚNIENIE ROBOCZE: 0,10 lub 0,25(opcja) Mpa

POJEMNOŚĆ WODNA KOTŁA: 40 L

WYMAGANA ŚREDNICA KOMINA: 150 mm

WYMAGANY CIĄG SPALIN: 22 Pa

MINIMALNA WYS. KOMINA: 5 m

GŁĘBOKOŚĆ KOTŁA: 45 cm

WYSOKOŚĆ KOTŁA: 91 cm

SZEROKOŚĆ KOTŁA: 41 cm

ŚREDNICA ZASILANIA,POWROTU: 11/4

ŚREDNICA CZOPUCHA KOTŁA: 130 cm

WYS. CZOPUCHA W KOTLE OD POSADZKI DO ŚRODKA WLOTU: 71 cm

 

Na życzenie montujemy wylot spalin z góry kotła, bez dodatkowych opłat.
Przy doborze powierzchni do ogrzania , należy uwzględnić ocieplenie budynku.
od - budynek nieocieplony lub w słabym stopniu izolacji.
do - budynek bardzo dobrze izolowany.

 

Instrukcja obsługi:

1 Wstęp
Instrukcja obsługi ma na celu zaznajomienie użytkownika z budową, działaniem, zasadami i obsługi kotłów grzewczych opalanych paliwem stałym. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotłów powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zawiera ona zalecenia dotyczące właściwego obchodzenia się z kotłami i ich prawidłowej eksploatacji.
Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej dokumentacji zwalnia producenta kotłów c.o. od wszelkich zobowiązań i gwarancji.

 

2 Informacje ogólne
Przed przystąpieniem do instalowania kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i sprawdzić czy kocioł i wyposażenie jest kompletne oraz czy kocioł nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu.

 

2.1 Zastosowanie kotłów
Stalowe kotły grzewcze są przeznaczone do centralnych ogrzewań wodnych domków jednorodzinnych, pawilonów handlowych i usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych itp. Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekraczać 95 °C. Kotły należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych oraz nie podlegają rejestracji w Rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Kotły przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego systemu otwartego posiadających zabezpieczenia zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-91/B-02413 dotyczącej zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego.

 

2.2 Paliwo

Paliwem podstawowym do kotłów typu EN-ka jest węgiel kamienny o własnościach określonych w Polskiej Normie PN-82/G-97001-3. zastępczo – drewno kawałkowe.
Po rozpaleniu w kotle temperaturę kotła regulujemy klapką ruchomą w dolnych dzwicz-kach lub za pomocą regulatora ciągu który opcjonalnie można zamontować w kotle.

 

2.3 Parametry techniczno eksploatacyjne

Tabela 2. Podstawowe dane techniczno- eksploatacyjne kotłów typoszeregu ENKA MINI.

 

3 Opis techniczny kotła

3.1 Korpus wodny

Schemat budowy kotła pokazano na rysunku1. Kocioł grzewczy wykonany jest z blachy stalowej P265GH. Grubość blach korpusu, które zjednej strony stykają się ze spalinami, a z drugiej z wodą wynosi 5 mm, odstrony zewnętrznej zastosowano blachy grubości 4 mm. Blachy korpusu spawane są elektrycznie, a ściany płaskie wzmocnione zespórkami. Kanały konwekcyjne sątak usytuowane, że czyszczenie ich odbywa się przez otwory wyczystne usytuowanena ścianie przedniej korpusu kotła.

 

3.2 Drzwiczki i otwory wyczystne

Kotły w obrębie komory paleniskowej wyposażone są wżeliwne drzwiczki górne – zasypowe i dolne  – popielnikowe  Powyżej komory paleniskowej w części górnej kotły posiadają  otwór wyczystny, który jest zamknięty pokrywą stalową.

 

3.3 Drzwiczki górne (zasypowe)

Drzwiczki górne służą do zasypu paliwa do komory paleniskowej kotła oraz do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych w komorze paleniskowej. Posiadają one przepustnicę powietrza wtórnego i płytę żarową górn, są uszczelnione sznurem grafitowym na obwodzie.

 

3.4 Drzwiczki dolne (popielnikowe)

Drzwiczki dolne służą do opróżniania popielnika z popiołu. Posiadają szczelne zamknięcie i sa uszczelnione sznurem na obwodzie.

 

3.5 Otwory wyczystne (rewizyjne)

Otwory wyczystne służą do okresowego czyszczenia powierzchni konwekcyjnych kotła. Posiadają szczelne zamknięcie w postaci stalowych pokryw, przykręcanych śrubami .

 

3.6 Czopuch

Kotły wyposażone są w  czopuch, który odprowadza spaliny z komory spalania i części konwekcyjnej do przewodu kominowego spaliny. Czopuch kotła wyposażony jest w  wyczystkę służącą do okresowego czyszczenia powierzchni konwekcyjnych od strony czopucha oraz do wybierania sadzy.

 

3.7 Płaszcz izolacyjny

Płaszcz izolacyjny jest  mocowany na powierzchni korpusu wodnego i ogranicza straty ciepła kotła do otoczenia. Wykonany jest z kaset blaszanych wyłożonych od wewnątrz wełną mineralną.

 

4 Instrukcja montażu kotła

Kotły dostarczane są w stanie zmontowanym. Przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania i kanału kominowego, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi; należy sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne.

 

4.1 Ustawienie kotła

Kocioł nie wymaga fundamentu. Dopuszcza się ustawienie kotła na podmurówce o wysokości nieprzekraczającej 50 mm.

 

4.2 Podłączenie kotła do komina

Przed przystąpieniem do podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz sprawdzić kompletność jego wyposażenia.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji kotła jest sprawny technicznie i właściwie dobrany pod względem przekroju poprzecznego przewód kominowy. Przekrój komina wyznacza się wg poniższego wzoru:

F = 0,003 x Q / pierwiastek H [m2]

gdzie:

F- przekrój komina w [m2]

Q - znamionowa moc cieplna kotła w [kW]

H- wysokość komina w [m]

Jeśli z wyliczeń przekrój komina wynosi mniej niż 294 cm2 należy przyjąć przekrój komina 21 cm x 14 cm= 294 cm2 jako najmniejszy dopuszczalny. Dotyczy to kominów murowanych. Przekrój kominów stalowych powinien być powiększony o 20%. Komin do którego łączy się kocioł powinien być wolny od innych połączeń.

Przed podłączeniem kotła do komina należy sprawdzić czy przekrój komina jest dostateczny a komin jest wolny od innych podłączeń urządzeń grzewczych. Stan techniczny komina, do którego podłączony ma być kocioł powinien ocenić kominiarz. Dla zabezpieczenia przed podmuchami wiatru komin powinien być wyprowadzony powyżej dachu nie mniej niż 1 m. Zaleca się wykonanie projektu budowlanego instalacji wyciągowej spalin specjalistycznej firmie kominiarskiej.

 

4.3 Zasilanie kotła c.o wodą

Zasilanie wodą może być dokonywane z sieci wodociągowej przez kurek spustowy kotła za pomocą węża elastycznego, który po napełnieniu instalacji i zamknięciu kurka spustowego należy od kotła odłączyć. Dopuszcza się wykonanie podłączenia stałego z instalacją wodociągową pod warunkiem, że podłączenie będzie wyposażone w zawór zwrotny i odcinający zabezpieczające przed przedostaniem się wody z instalacji c.o. do sieci wodociągowej.

UWAGA: zmontowana instalacja musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B- 02413 dotyczącej zabezpieczenia instalacji ogrzewczych wodnych systemu otwartego.

Informacja o ważniejszych wymaganiach  normyPN-91/B-02413.

Z instalacji grzewczych, w których ogrzewana woda jest używana do celów grzejnych, woda nie może być pobierana do innych celów, a ciśnienie robocze nie może być większe od ciśnienia dopuszczalnego dla zastosowanych elementów i części składowych.

Przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego, instalacji układu grzejnego c.o., zabezpiecza instalacja zabezpieczająca ogrzewań wodnych systemu otwartego.

Średnica wewnętrzna "wznośnej rury bezpieczeństwa" powinna wynosić min.25 mm. Na rurze tej zabrania się stosowania jakichkolwiek urządzeń zamykających (zawory itp.)lub elementów powodujących zwężenie przekroju lub zasyfonowanie.

Na całej długości (oprócz odcinków pionowych) "wznośnej rury bezpieczeństwa" rura powinna przebiegać ze spadkiem1%, skierowanym w kierunku źródła ciepła.

Zmiany kierunków rur należy wykonywać łukami lub kolanami o promieniach osi rury min.1,5 d, gdzie d - średnica rury.

Średnice wewnętrzne "rur cyrkulacyjnych" powinny wynosić min. 20 mm.

Pojemność naczynia wzbiorczego mierzona od poziomu wlotu dolnej tworzącej "rury przelewowej" a dnem naczynia wzbiorczego powinna wynosić co najmniej 4%objętości wody w całej instalacji.

"Naczynie wzbiorcze" powinno być umieszczone ponad najwyżej położonym punktem roboczego krążenia na wysokości powyżej 0,5 m.

Jeżeli tempertura otoczenia spada poniżej 0°C"naczynie wzbiorcze", "rura bezpieczeństwa", "rura cyrkulacyjna", przelewowa,sygnalizacyjna oraz odprowadzająca powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją cieplną.

UWAGA!

Stwierdzenie braku izolacji cieplnej przy reklamacjach gwarancyjnych na przecieki w okresie spadku temperatury poniżej 0°C może być podstawą do nie uznania reklamacji i odmowy wykonania naprawy lub wymiany kotła c.o. Zabrania się instalowania na rurze przelewowej zaworów ikurków odcinających.

Zamknięcie odpływu rury przelewowej, przy niedrożności odpowietrzania może spowodować uszkodzenie kotła.

Przykładowy schemat prawidłowo wykonanych zabezpieczeń urządzenia ogrzewania wodnego systemu otwartego przedstawiono na rys.2.

 

5 Instrukcja eksploatacji i obsługi kotłów.Warunki bezpieczeństwa.

5.1 Napełnianie wodą.

Przed przystąpieniem do uruchomienia kotła, należy instalację wraz z kotłem napełnić wodą zgodnie z instrukcją wykonawcy instalacji. Twardość wody nie powinna przekraczać

2 °n.Sprawdzić czy w naczyniu wzbiorczym umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji znajduje się woda. Sprawdzenia należy dokonać odkręcając zawór na rurze sygnalizacyjnej przez okres kilkunastu sekund tak, aby woda spływała do zlewu nieprzerwanym strumieniem.

 

5.2 Rozpalanie kotła.

Rozpalanie w zimnym kotle powinno odbywać się po upewnieniu się, że w instalacji jest dostateczna ilość wody oraz czy nie nastąpiło zamarznięcie wody w instalacji.Przed rozpaleniem należy sprawdzić, czy kocioł oraz całe urządzenie jest sprawne. Rozpalenie powinno odbywać się stopniowo drewnem. Po rozpaleniu w kotle temperaturę kotła regulujemy klapką ruchomą w dolnych drzwiczkach lub za pomocą regulatora ciągu który opcjonalnie można zamontować w kotle

Po wypaleniu się zasypanej porcji paliwa, popiół i żużel z popielnika i komory paleniskowej należy usunąć, nie pozostawiając na ruszcie warstwy zapłonowej żaru.

 

Podczas pierwszego rozpalania kotła może nastąpić początkowo dość intensywny wypływ wody spod kotła, lecz jest on spowodowany roszeniem wewnętrznym ścian korpusu wodnego. Należy wówczas zwiększyć intensywność palenia w kotle, aż do czasu ustania roszenia.

 

5.3 Palenie w kotle.

Opał należy dosypywać okresowo napełniając komorę paleniskową stosownie do zapotrzebowania na ciepło. Zapas paliwa w kotle wystarcza na około 6 godzin przy pracy z mocą znamionową kotła. Przy pracy kotła ze zmniejszoną mocą cieplną okres ten odpowiednio zwiększa się.

W czasie normalnej pracy kotła  należy tylko okresowo kontrolować ilość paliwa w palenisku.

Ponieważ w sezonie grzewczym w ciągu 80% dni temperatura powietrza zewnętrznego wynosi powyżej 0°C jednorazowy zasyp paliwa powinien wówczas wystarczyć na ok. 8 ÷ 12 godzin w zależności od temperatury zewnętrznej.

W instalacji centralnego ogrzewania zapotrzebowanie ciepła zmienia się wraz ze zmianą warunków zewnętrznych, pory dnia, zmiany temperatury powietrza zewnętrznego.

 

5.4 Czyszczenie kotła.

W celu uzyskania oszczędnego zużycia paliwa należy utrzymać w czystości komorę paleniskową oraz kanały spalinowe części konwekcyjnej kotła.

 

5.5 Zatrzymanie kotła

Poza kończonym sezonie grzewczym, lub w innych przypadkach planowego wyłączenia z pracy kotła, należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej do paleniska porcji paliwa, a po wygaśnięciu kotła i jego ostudzeniu należy usunąć z paleniska i popielnika pozostałości po spalanym paliwie. Następnie przeprowadzić oględziny kotła (wewnątrz jak i na zewnątrz) oraz wyposażenia dodatkowego, a następnie przeprowadzić czynności związane z konserwacją.

UWAGA:
Bez wyraźnej potrzeby (jak np.: konieczność likwidacji powstałych przecieków) nie należy opróżniać instalacji z wody. Woda powinna się znajdować w układzie przez cały rok gdyż skutecznie zabezpiecza (od wewnątrz) kocioł i instalację przed korozją. Wyjątkiem od tej zasady jest przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów.

 

5.6 Niewłaściwa praca kotła.

Przyczyny braku możliwości uzyskania wydajności kotła i sposób ich rozwiązania:

niedostateczny ciąg kominowy – należ usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła; zła jakość paliwa (np. duża zawartość popiołu i zanieczyszczeń) - gorsze paliwa należy spalać w okresach cieplejszych, przy mniejszym zapotrzebowaniu na energię cieplną;zanieczyszczenie kanałów spalinowych – należy oczyścić kanały w kotle, czopuch i komin; brak dopływu powietrza do pomieszczenia, w którym ustawiony jest kocioł - należy umożliwić dopływ powietrza przez okno lub kanał wentylacyjny;

 

6 Instrukcja remontowa.

Okresowe przeglądy kotła należy wykonywać raz w roku w okresie przestoju kotła. Przeglądu i konserwacji osprzętu należy dokonywać na bieżąco. Dla dokonania przeglądu kotła i ustaleniu zakresu ewentualnych napraw, należy kocioł dokładnie oczyścić z pozostałości popaleniu od strony ogniowej. Po sezonie grzewczym przy prawidłowej eksploatacji,może zajść konieczność usunięcia drobnych usterek, co można wykonać we własnym zakresie.

 

7 Podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji kotła.

W czasie eksploatacji kotła należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad:

Przed rozpaleniem ognia w kotle:

 • Sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą,
 • Skontrolować szczelność i drożność przewodu kominowego ( wyczystki, itp.),
 • Upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami dopływowymi i odpływowymi jest sprawne technicznie, drożne i właściwie ocieplone.
 1. Podczas obsługi kotła używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochrony osobistej (właściwe ubranie, okulary ochronne, rękawice, obuwie).
 2. W czasie otwierania drzwiczek zasypowych nie należy stać na wprost otworu zasypowego jedynie z boku.
 3. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów należy bezwzględnie spuścić wodę z instalacji, aby nie dopuścić do jej zamarznięcia, co może prowadzić do zniszczenia instalacji.
 4. Zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza w kotłowni poprzez wentylację nawiewno – wywiewną.
 5. Nie stosować w kotłowni wentylacji wyciągowej mechanicznej.
 6. Usunąć z pobliża kotła i kotłowni materiały łatwopalne oraz żrące.
 7. Nigdy nie zalewać wodą ognia w palenisku celem wygaszenia. Ogień można wygasić przez wygarnięcie żaru z paleniska lub jego zasypanie piaskiem bądź popiołem.
 8. Jako czynnik grzewczy stosować wyłącznie wodę (najlepiej uzdatnioną).
 9. Czyścić kocioł tylko w czasie przerwy w pracy kotła.
 10. Nigdy nie używać do rozpalania ognia cieczy łatwopalnych jak olej napędowy czy benzyna lub tym podobne.
 11. Przebywając w pobliżu kotła należy zwrócić szczególną uwagę na niezaizolowane powierzchnie kotła (drzwiczki, pokrywy wyczystek), które mogą rozgrzewać się do wysokich temperatur (powyżej 100°C). Bezpośrednie dotknięcie tych elementów grozi oparzeniem. Do obsługi używać rękawic ochronnych.

 

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na sprawne działanie kotła c.o. potwierdzona pieczęcią zakładu lub punktu sprzedaży detalicznej oraz firmy instalacyjnej jest udzielana na okres:
- 5 lat od daty produkcji na korpus wodny kotła
- 10 lat na połączenia spawane.
Gwarancja 5 lat obejmuje:
- usunięcie przecieków wody na wszystkich blachach i złączach spawanych lub wymianę korpusu w przypadku stwierdzenia przecieków nie dających się naprawić.
- na trwałość i sprawne działanie pozostałych części składowych kotła od daty zakupu.

 

GWARANCJA 24-MIESIĘCZNA OBEJMUJE:
1. Trwałość wszystkich części składowych kotła.
2. Wymianę lub naprawę części uszkodzonych lub wadliwych z winy wykonawstwa w okresie gwarancji bezpłatnie.
3. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia naprawy. Czas ten jest potwierdzony w karcie naprawy i karcie gwarancyjnej.
4. Zakład jest zobowiązany do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez nabywcę kotła do naprawy.
5. Nabywca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji wówczas, gdy Zakład nie wykonuje zobowiązań wynikających z gwarancji.
6. Dopuszcza się wymianę kotła w przypadku stwierdzenia przez Zakład na podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, że nie można dokonać jego naprawy lub jeżeli w okresie gwarancyjnym dokonano trzech napraw. Żądanie wymiany kotła na nowy powinno być zgłoszone w salonie, gdzie dokonano zakupu.
7. Karta gwarancyjna jest jedynym dokumentem uprawniającym nabywcę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej.
8. Nieważna jest karta gwarancyjna bez daty, pieczęci i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieuprawnione.
9. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej eksploatacji i konserwacji lub wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu.
11. Gwarancja nie obejmuje części złącznych typu : śruby, nakrętki, drzwiczek wewnętrznych, rusztu żeliwnego, sznura uszczelniającego ,termometru oraz termostatycznego regulatora ciągu.

 

GWARANCJA PRZESTAJE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU:
1. Stosowanie zabezpieczeń niezgodnych z Polską Normą PN-91/B-02413.
2. Uruchomienia kotła bez dostatecznej ilości wody.
3. Niewystarczającego ciągu za kotłem.
4. Napraw w okresie gwarancyjnym przez osoby i zakłady nieuprawnione przez producenta.
5. Uszkodzeń powstałych wskutek nieostrożnej obsługi niezgodnej z niniejszą instrukcją.
6. Eksploatacji kotła niezgodnej z dostarczoną przez wytwórcę instrukcji obsługi.
7. Korozji kotła wskutek złej eksploatacji.
Reklamacje jakościowe kotła należy zgłaszać pod adresem producenta.
Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona, koszty związane z przybyciem przedstawicieli producenta na miejsce pokrywa reklamujący.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Produkty tego samego producenta z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel