infolinia: 74 815 70 76 od 9.30 do 16.00,
fax 74 661 46 75, email: sklep@szalonymax.pl

49434175 Piec wolnostojący Enbra 7kW Afrodita (wzór/wynokanie: kapliczka/zielona)

Producent: Enbra 494
49434175  Piec wolnostojący Enbra 7kW Afrodita (wzór/wynokanie: kapliczka/zielona)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. 
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

Piece AFRODITA
ogrzewanie promieniowaniem
i konwekcją…
Wyjątkowe konstrukcyjne i techniczne
rozwiązanie - przysłona regulacyjna
(wzór użytkowy zastrzeżony), steruje
podwójnym systemem wysyłania ciepła
z pieca do otoczenia.
Ogrzewanie konwekcyjne – otwarta
przysłona – gorące powietrze wypływając
z pieca cyrkuluje w pomieszczeniu,
rozprowadza ciepło i przekazuje je
ścianom, przedmiotom... Wadami takiego
ogrzewania są: zbieranie się ciepłego
powietrza pod stropem , chłód przy
podłodze, ruch kurzu i niska wilgotność
powietrza, wyższe zużycie paliwa

 

 Kaflowy piec kominkowy

AFRODITA

 

Instrukcja obslugi

 

 

1. Dane techniczne

Nazwa: Piec kaflowy Afrodita

Wysokość: 1365 mm

Szerokość: 730 mm

Głębokość: 470 mm

 

Ciężar: 250 kg

Wysokość osi odpływu spalin: 1170mm

Średnica przewodu dymowego: 150 mm

Wydajność cieplna:nom/maks 7/11 kW

Materiał: Stal żaroodporna ( kotłowa )/kafle

Paliwo: drewno

Zużycie paliwa: około 3 kg/h

Max. długość polan: 33 cm

Min. ciąg spalin: 10 Pa

Regulacja I. główny dopływ powietrza z regulacją

suwakiem na drzwiczkach

II.dopływ powietrza dodatkowego z regulacją

suwakiem pod drzwiczkami

Piece kominkowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń oraz ich dogrzewania w okresie gdy ogrzewanie tych pomieszczeń instalacją C.O. jest nieekonomiczne. Piec nie jest przeznaczony do ciągłego ogrzewania przez 24 godziny. Piece kominkowe są przeznaczone do spalania drewnianych polan, a także brykietów z drewna.

2. Bezpieczeństwo eksploatacji.

Piec winien być zainstalowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami ochrony przeciwpożarowej. Podłączenie pieca do komina musí być przeprowadzone zgodnie z przepisami kominiarskimi. Przed dokonaniem podłączenia pieca należy dokonać kontroli przewodu kominowego. Do połączenia z kominem wskazana jest rura z blachy o grubości minimum 1 mm przymocowana śrubą lub nitem . Odprowadzenie spalin musi być dokładnie podłączone aby nie doszło do niekontrolowanego rozłączenia.

Ważne uwagi!

Instalację należy zlecić fachowej firmie.

Obsługę pieca kominkowego winny prowadzć osoby dorosłe.

Piec wymaga okresowej obsługi i dozoru .

Piec nalezy umiescić w taki sposób aby stał pewnie na niepalnym podłożu w odległości co najmniej 100 mm od otoczenia( ze wszystkich stron).

 

 

W przypadku ustawienia pieca kominkowego na podłożu łatwopalnym należy wyłożyć podłogę niepalnym materiałem który powinien wystawać z przodu min. 800 mm, a z pozostałych stron min. 400 mm.

Pieca kominkowego nie należy w jakikolwiek sposób przeciążać.

Przy usuwaniu popiołu, zwłaszcza gorącego należy zachować szczególną ostrożność. Popiół należy systemtycznie usuwać , nie wolno dopuszczać do nagromadzenia się warstwy popiołu na dnie pieca

Na urządzeniu oraz w odległości mniejszej niż odległość bezpieczna nie należy składować przedmiotów z materiałów łatwopalnych.

Do rozpalania ognia nie należy używać benzyny oraz innych podobnych materiałów.

Ognia w piecu nie wolno gasic wodą.

Przy obsłudze należy wszelkie uchwyty chwytać ręką chronioną rękawicą

 

 Do pomieszczenia w którym jest zamontowany piec kominkowy należy zapewnić dostateczny dopływ powietrza.

Podłączenie więcej niż jednego pieca do jednego przewodu kopminowego jest niedopuszczalne!

Bezpieczne odległości:

Minimalna odległość łatwopalnych lub nieodpornych na ciepło przedmiotów(meble, boazeria, materiały tekstylne itp.) od pieca kominkowego winna wynosić z boków i od tyłu 400 mm, natomiast od przodu 800 mm.

3. Instrukcja obsługi

Przed i podczas pierwszego zapalenia pieca kominkowego należy zostawić drzwiczki pieca lekko otwarte (1-2 mm) w celu uniknięcia przyklejenia się uszczelki do korpusu pieca.

Przed pierwszym rozpaleniem należy skontrolować okładziny szamotowe oraz sprawdzić czy piec kominkowy jest kompletny. Podczas pierwszego zapalenia należy zapewnić intnsywne wietrzenie opalanego pomieszczenia.

Piec może przy pierwszym zapaleniu z powodów technologicznych wydzielać zapach, który po kilku godzinach zniknie. Po pierwszym zapaleniu użyty lakier użyty przez producenta uzyska wysoką mechaniczną odporność .

Podpalanie i palenie

Do komory spalania należy włożyć zmięty papier lub rozpałkę, następnie należy ułożyc drobne wióry i małe kawałki drewna. Po zapaleniu ognia należy pozwolić mu rozpalić się przy otwartym dopływie głównego oraz dodatkowego powietrza. Po rozpaleniu się ognia dołożyć większe polana (max. do 2/3 wysokości komory spalania) lub drewniane brykiety. Intensywność palenia

należy regulować suwakami głównego oraz dodatkowego dopływu powietrza. Zbyt duża ilość spalanego drewna lub zbyt duży ciąg komína może spowodować przegrzanie się pieca i jego uszkodzenie. Wskazane jest używanie pieca z zamknietymi drzwiczkami. Piec nie powinien pracować nieprzerwanie przez wiele godzin z maksymalnym obciążeniem.

Wskazany opał

Wskazanym opałem są drewniane polana oraz drewniane brykiety. W celu maksymalnego wykożystania właściwości pieca należy używać wysuszone dobrej jakości , twarde drewno liściaste o wilgotnosci mnejszej niż 20%. Wilgotność tę drewno zyskuje podczas składowania ok. 2 lata w przewiewnym miejscu. Przy paleniu brykietami wskazane jest aby były one składowane w suchym pomieszczniu , w przeciwnym wypadku mogą one ulec zniszczeniu.

Nigdy nie należy spalać niżej podanych materiałów:

Mokre drewno, odpadki, wegiel, koks, plastiki, trociny, płynne materiały łatwopalne, malowanie i konserwowane drewno.

4. Czyszczenie, konserwacja i serwis

Podczas użytkowania na ścinkach pieca osadzają się sadze oraz popiół. Ilość sadzy, a więc możliwość przytkania komina jest zależna od jakości używanego opału oraz wielkości ciągu kominowego. Przy używaniu dobrej jakości paliwa ilość popiołu powinna być minimalna. Piec należy czyścić wedle potrzeb, co najmniej jeden raz do roku, np. po zakończeniu sezonu powinno się piec wyczyścić ze wszystkich osadów i popiołu. Przy wykonywaniu tej czynności należy skontrolować stan pieca oraz naprawić usterki. Do oczyszczania ścian oraz szamotowych płyt należy używać zmiotkę lub duży pędzel. Popiół należy wybrać łopatką. Gorący popiół nie może zetknąć się z łatwopalnymi przedmiotami.

Szyba drzwiczek jest owiewana prądem powietrza. Na szkle tym osadzają się sadze i zanieczyszczenia w przypadku gdy jest używane wilgotne lub niskiej jakości drewno a także gdy dodatkowy dopływ powietrza znajdujący się pod drzwiczkami jest zamknięty..

Do czyszczenia szyby należy używać specjalnych środków do czyszczenia szyb kominkowych. Nie używać ostrych materiałów .Zabronione jest czyszczenie gorącej szyby !

Wyposażenie pieca przy dostawie

 

Instrukcja obsługi, gwarancja

Servis

W przypadku uszkodzenia lub awarii należy zgłosić się do sprzedawcy.

 

Części zamienne

Można zamówić u sprzedawcy lub bezpośrednio u dystrybutora. Należy podać typ pieca, nazwę części oraz adres zwrotny.

Gwarancja

Długość gwarancji jest przedstawiona w karcie gwarancyjnej. Nabywca w razie stwierdzenia wad może zwrócić się do sprzedawcy lub dystrybutora. Każda reklamacja winna być zgłoszona natychmiast po stwierdzeniu wady. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w celu technicznej modernizacji produktu.

Schemat montażu:

Karta Gwarancyjna

Dystrybutor udziela gwarancji technicznej na okres 24 miesięcy od dnia zakupu. Kupujacy winien przy odbiorze pieca skontrolować jego stan tehniczny , w szczególności płyty kaflowe , późniejsze reklamacje w wypadku uszkodzeń nie będą respektowane.

Okres gwarancji wydłuża się o okres w którym produkt był w naprawie. Przy składaniu reklamacji należy podać adres oraz nr telefonu kontaktowego.

 

Nazwa produktu …………………………………………………………………………

Opis: …………………………………………………………………………

Numer seryjny: …………………………………………………………………………

Data produkcji: …………………………………………………………………………

Data sprzedaży: …………………………………………………………………………

Integralną częścią karty gwarancyjnej jest dowód sprzedaży .

Pieczątka i podpis sprzedawcy: …………………………….

 

Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiału lub montażu stwierdzone podczas jej trwania . Wady te winien usunąć wyłącznie uprawniony pracownik firmy ENBRA. Zgłoszenia wady podlegającej gwarancji nabywca dokonuje w punkcie sprzedaży lub bezpośrednio u dystrybutora. Gwarancja ogranicza się wyłącznie do wymiany części uznanych za wadliwe z wyłączeniem wszelkich innych form rekompensaty i odszkodowania.

Bezpłatna naprawa gwarancyjna jest dokonywana jedynie w przypadku prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną wypełnia sprzedawca i obowiazkiem kupujacago jest spawdzenie prawidłowego jej wypełnienia. Kserokopie oraz nieprawidłowo, niedokładnie wypełnione Karty gwarancyjne, a także Karty gwarancyjne wydane przez inne firmy nie będą respektowane.

Karta gwarancyjna jest dowodem praw Nabywcy oraz jest jedną z części produktu. W interesie Nabywcy leży jej zachowanie. Nierozdzielną częścią karty gwarancyjnej jest rachunek za zakupiony produkt, paragon, faktura itp. W przypadku przedłużenia okresu gwarancji z powodu wynikłych napraw należy przedłożyć karty tych napraw.

warancja nie przysługuje gdy:

Piec był zainstalowany niezgodnie z instrukcją montażu i obsługi.

Dane na karcie gwarancyjnej różnią się od danych na dowodzie zapłaty, zakupu lub na tabliczce wyrobu.

Jeśli produkt był używany w sposób niezgodny z instrukcją

Stwierdzono mechaniczne uszkodzenia.

Użytkownik dokona zmian w konstrukcji lub napraw przez nieuprawniona osobę.

 

 

 

 

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Produkty tego samego producenta z tej kategorii
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij