infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax 74 661 46 75, email: sklep@szalonymax.pl

18034638 Ostrzałka do wierteł Bernardo DG 13 (średnica wiertła: 2 - 13 mm, moc: 0,18 kW)

Producent: 180 Bernardo
Kod produktu: 05-1327
18034638 Ostrzałka do wierteł Bernardo DG 13 (średnica wiertła: 2 - 13 mm, moc: 0,18 kW)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Austriacka firma PWA BERNARDO oferuje szeroki wachlarz maszyn i urządzeń do obróbki metalu, drewna, blachy oraz dodatkowego wyposażenia.

 

Ostrzałka do wierteł. Idealna jest do ostrzenia wierteł z HSS lub stopów twardych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze.

 

Precyzyjna regulacja kąta ostrzenia w zakresie 90° - 135°, Funkcja ostrzenia końcówki wiertła, Specjalny zaciski ER20 umożliwiający mocowanie wielkości pośrednich, Szybki i łatwy proces szlifowania, Do szlifowania wierteł krętych z HSS lub węglika w zakresie 2 - 13 mm, Dokładne wyniki szlifowania dzięki precyzyjnej tulei zaciskowej.

 

Zakres dostawy:

  • Tarcza szlifierska diamentowa CBN
  • Zaciski ER 20, 3 - 13 mm, 11 szt.
    (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0)
  • Uchwyty zacisków
  • Narzędzie do obsługi

 

DANE TECHNICZNE:

Średnica wiertła

2 - 13 mm

Kąt kła

90° - 135°

Liczba obrotów

5300 obr./min

Moc silnika

0,18 kW

Napięcie

230 V

Długość

295 mm

Szerokość

130 mm

Wysokość

160 mm

Waga ok.

9,5 kg

 

Instrukcja obsługi:
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu.

Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała czy szkód materialnych.
Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny.
Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny].
Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane stąd bez zagwarantowania [, że są aktualne – przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi.
Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

 

Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń albo wskazówek bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy!
Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, przekazać do odpowiedniego miejsca zbiorczego.

 

Bezpieczne miejsce pracy
Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych. Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem).
Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana, należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom nieupoważnionym.
Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Przed opuszczeniem maszyny należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się.
Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, nieoślepiającym oświetleniu na stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani kabli.

 

Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne
Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu technicznych granic (patrz „Dane techniczne”).
Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy, żeby latające odłamki i wióry nie mogły spowodować szkód. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą powstać poważne obrażenia oczu!
Należy zawsze stosować maskę przeciwpyłową, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje.
Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny. Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w „Danych technicznych”.

 

Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów, szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone – ze względu na niebezpieczeństwo wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie głowy/ siatkę do włosów.
Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi obróbce.
Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek. Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione.
Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji.
W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą zapalić pył, palne płyny lub opary.
W przypadku prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji „OFF“. Jeśli urządzenie nie będzie więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

 

Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem.
Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany osprzętu.
Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz przekonać się, że działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu. Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez serwis obsługi klienta.
Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte.
Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały przewidziane (patrz „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”).
Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie zamocowany, a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy narzędziowych.

 

Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad, jednakże przy robotach konserwacyjnych czy czyszczeniu może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała. Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze.

 

Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz „Instrukcja montażu”).

 

Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

 

Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Do usuwania wiórów używać odpowiedniego bosaka do wiórów. Gdy maszyna jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie stosować sprężonego powietrza!

 

Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych szkód.
Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu. W przypadku stosowania dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność [udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do maszyny przed rozpoczęciem pracy.
Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana. Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny.
Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast oddać na złom!
Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia zabezpieczające są wadliwe – mogą być bardzo niebezpieczne i muszą zostać natychmiast naprawione.
Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć.
(Usuwanie zakłóceń patrz „Rozwiązywanie problemów” albo skontaktować się ze sprzedawcą)

 

Bezpieczeństwo elektryczne
Przed uruchomieniem [maszyny] zwrócić uwagę, czy przyłączenie do sieci elektrycznej zostało przeprowadzone przez specjalistę elektryka [przyp. tłum.: dosł. „elektryka koncesjonowanego”], wyjątek stanowią maszyny z już wmontowaną wtyczką.
Prawidłowe napięcie w sieci! Zwrócić uwagę, czy dane na tabliczce znamionowej zgadzają się z napięciem sieciowym maszyny, ewent. mogą odbiegać najwyżej 10%. Jeśli napięcie źródła prądu nie zgadza się z wymaganym napięciem dla maszyny, może to doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała albo uszkodzenia maszyny.

 

Niebezpieczeństwo elektryczne! Maszyny wolno stosować jedynie wtedy, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej z funkcjonującym przewodem ochronnym (PE). Przewody przyłączeń do sieci, przedłużacze i obudowy elektrycznych elementów budowy muszą podlegać regularnej kontroli. Usterki muszą być usuwane przez uznanego specjalistę elektryka. Nie dotykać kabla, jeśli został uszkodzony albo przecięty podczas pracy, ale natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem.

 

Chronić kabel zasilania! Kabla zasilania nie wolno stosować do celów, do których nie został on przeznaczony. Kabla nie powinno się używać do wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Wtyczkę wyciągać z gniazdka trzymając ją za obudowę. Chronić kabel przed olejami, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nigdy nie pracować [na maszynie], jeśli kabel zasilania jest uszkodzony.

 

Przedłużacz/ bęben kablowy. Kabel z bębna zawsze rozwinąć całkowicie przed jego użyciem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Przedłużacz i gniazdo wtykowe muszą posiadać sprawny przewód ochronny.

 

Podczas podłączania maszyny zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu silnika – patrz strzałka (dla 400 V)

 

Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty
W przypadku gdy maszyna nie była używana przez dłuższy czas – spryskać maszynę środkiem antykorozyjnym. Przy ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być uruchomiona na niskich obrotach ok. 10 – 15 min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem.
Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany narzędzi i przepisów związanych z konserwacją.
Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci.
Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie. Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne.
Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne.

 

UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, wyrzucane opiłki metalu.
Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny.

 

Typowe instrukcje bezpieczeństwa dla szlifierek
- W żadnym wypadku nie dotykać znajdującego się w ruchu materiału ściernego. Może dojść do powstania poważnych obrażeń ciała w wyniku dotykania materiału ściernego lub rotujących części. Przedmiot obrabiany trzymać zawsze oburącz.
- Podczas szlifowania nie używać nadmiernej siły. W przeciwnym razie zwiększa się wielokrotnie ryzyko powstania obrażeń ciała oraz może dojść do przeciążenia silnika.
- Odstęp między ścierniwem a podpórką narzędziową musi być regularnie kontrolowany. Odstęp nie może przekroczyć 2 mm.
- Przez kilka minut przeprowadzić bieg próbny bez obciążenia.
- Wykonywać pracę zawsze w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu i doprowadzać przedmiot obrabiany tylko na bieżącą [pracującą] tarczę szlifierską.
- Szlifować przedmiot obrabiany zawsze tylko od przodu, a nie w przeciwną stronę obracającej się ściernicy.
- Sprawdzić przedmiot obrabiany przed obróbką. Drewno z gwoździami lub innymi ciałami obcymi, które mogłyby się zaczepić w maszynie, nigdy nie wolno poddawać obróbce. Także drewno z sękami może się podczas szlifowania oddzielić.
- Używać maszyny z podłączeniem zewnętrznego odciągu tylko, jeśli jest on przyłączony i włączony.
- Podczas procesu szlifowania nie stać, jeśli to możliwe, bezpośrednio za przedmiotem obrabianym.
- Ściernicy nie zatrzymywać poprzez naciskanie jej z boku.
- Nie obsługiwać szlifierki, jeśli jej tarcza jest porysowana lub zużyta.
- Obrabiać zawsze tylko jeden przedmiot obrabiany.
- Uwaga przy obrabianiu łatwopalnych surowców, jak aluminium, magnez, tworzywo sztuczne lub drewno, operator musi stosować właściwe przeciwpożarowe środki zaradcze.
- Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie: tarcze poliwęglanowe można stosować maksymalnie 2 lata.

 

UWAGA!!!
Do wypadków dochodzi często wskutek nieuwagi albo niewystarczającej znajomości maszyny. Dlatego eksploatować maszynę z zachowaniem uwagi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia obrażeń. W przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa zwiększa się wielokrotnie ryzyko wystąpienia obrażeń.
Zestawienie nt. zasad bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z maszyną może nie być kompletne, ponieważ każde środowisko pracy jest inne. Niezależnie od tego bezpieczeństwo operatora powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Niedbałe zachowanie podczas obchodzenia się z maszyną może doprowadzić do powstania obrażeń ciała operatora, uszkodzeń osprzętu albo maszyny, albo do słabych wyników pracy.

 

Zawartość dostawy:
- Ściernica diamentowa CBN
- Tuleje zaciskowe ER 20, 3 - 13 mm, 11szt.
(3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0)
- Uchwyt[y] z tuleją zaciskową
- Narzędzie do obsługi
- Instrukcja obsługi

 

Wyposażenie dodatkowe:
- Ściernica diamentowa CBN dla wierteł ze stali szybkotnącej [HSS]
- Ściernica diamentowa SBC dla wierteł ze stopów twardych [HM]

 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25°C)
Poręczna szlifierka do wierteł DG 13 nadaje się idealnie do szlifowania [ostrzenia] wierteł krętych ze stali szybkotnącej [HSS] albo [ze] stopów twardych [HM].
Dzięki regulowanemu kątowi ostrza od 90° do 135° jest modelem znajdującym uniwersalne zastosowanie dla wierteł krętych i wierteł do blach.
Wzór użytkowania:
Półprofesjonalnie: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 3 godziny /ewent. 50 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 300 godz./rok.
Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach „Konserwacja, czyszczenie, naprawa”.

 

Kwalifikacje operatora
Transport: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie.

 

Obsługa: Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami szlifowania. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi.
Jeśli operator, który obsługiwał inne maszyny hobbystyczne, nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca mu się pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry posiadanie wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej.

 

Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom, jak również wiedza dot. stosowanych substancji zanieczyszczających i czyszczących.
Naprawa: Naprawy maszyn może dokonywać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym.

 

Demontaż: Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza.
Utylizacja: Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów.
- Podczas utylizacji usunąć olej.
- Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz „Instrukcja dot. konserwacji”) muszą być usunięte.
- Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów.
- Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jako złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu.

 

Transport
Maszyny są wysyłane do klienta porządnie zapakowane. Zwrócić uwagę na oznaczenia na opakowaniu (w szczególności prawidłowe mocowanie pasów). Gdy maszyna jest podnoszona, nie wolno jej stawiać do góry nogami ani ustawiać jej w pozycji pochyłej. Pasy dźwigu powinny być umocowane na krzyż.

 

Rozpakowywanie
1. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na przewidzianym miejscu instalowania.
2. Usunąć odpowiedni materiał opakowania.
3. Odkręcić śruby mocujące, jeśli zostały umieszczone dla zabezpieczenia maszyny podczas transportu..
4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny.
5. Stosować właściwy podnośnik (patrz Waga-> „Dane Techniczne“), aby maszynę wyciągnąć z opakowania.
Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi (patrz „Punkty mocowania”).
6. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny, ponieważ mogłyby uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczoną powierzchnię wpuścić olej silnikowy 20W.
7. Opakowanie zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Instalacja
Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz mocno przykręcić.
Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane przez specjalistę elektryka.
Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np. poprzez wyrzut wiórów). W odległości 1 ½ metra nie może znajdować się żadne inne miejsce pracy ani trasa komunikacyjna.
Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu, obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub przedmiotów.

 

Opis maszyny
- Szybki i łatwy proces szlifowania, stąd [maszyna] nadaje się też dla początkujących
- Wysoka wydajność przy niewielkim nakładzie kosztów
- Załączona ściernica diamentowa gwarantuje wysoką precyzję i długą trwałość
- Uniwersalnie regulowany kąt ostrza od 90° do 135°
- Silnik o dużej wydajności i długiej trwałości ze stałą prędkością obrotową
- Urządzenie zaciskowe z łożyskami kulkowymi umożliwia [uzyskanie] precyzji kąta szlifowania [ostrzenia]
- Do ostrzenia wierteł krętych ze stali szybkotnącej [HSS] albo ze stopów twardych [o wielkości wynoszącej]
od 2 do 13 mm
- Załączone [jest] urządzenie do skracania długości ścina wiertła krętego [ostrza wiertła]
- Optymalny wynik szlifowania [ostrzenia] dzięki specjalnie wykonanej tulei zaciskowej
- Tuleje zaciskowe ER20 umożliwiają mocowanie także [wierteł] o wielkościach pośrednich

 

Montaż uchwytu tulei zaciskowej dla tulei zaciskowych
Ustawić podziałkę na średnicę wiertła, zamontować uchwyt tulei
zaciskowej, nastawić go i obracać go w prawo, aż się zakleszczy
[unieruchomi].
Zdjąć uchwyt tulei zaciskowej i sprawdzić, czy ostrze wiertła jest
równoległe do nacięcia [karbu] i w razie potrzeby dokonać ponownych
ustawień.
Jeśli gwint wiertła jest inny, nastawić go [gwint] automatycznie w celu
zachowania [jego] równoległego [ułożenia] i nastawić podziałkę na średnicę wiertła w celu jego naostrzenia.

 

Szlifowanie ostrza
Po włączeniu silnika ustawić uchwyt tulei zaciskowej w podstawie i przyciskać go
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym
wywierając niewielki nacisk na ściernicę. Zdjąć go, jeśli nie słychać już żadnego
odgłosu szlifowania [ostrzenia]. Po obróceniu go o 180º, powtórzyć kroki aż
szlifowanie ostrza będzie zakończone.

 

Szlifowanie kąta przyłożenia (zaszlifowanie [ostrza])
Po włączeniu silnika ustawić uchwyt tulei zaciskowej w podstawie (tak jak
przedstawiono na zdjęciu). Obracać go w kierunku zgodnym do ruchu
wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym i zabrać go, jeśli nie słychać już
odgłosów szlifowania [ostrzenia]. Po obróceniu go o 180º, powtórzyć kroki
i zaszlifowanie ostrza jest zakończone.

 

Ustawienia
Jak wiertło jest ostrzone, można za pomocą tego urządzenia dokonać najdokładniejszych ustawień. Ostrze
i zaszlifowanie (kąt przyłożenia) muszą być określone [ustalone] w zależności od materiału i prędkości w celu
zagwarantowania precyzji i trwałości wiertła.
Poniższe rysunki przedstawiają możliwości:
- Ostrze jest za duże – otwór jest powiększany, wierci powoli
- Ostrze nadaje się do wiercenia [otworów] w twardych materiałach o dużej
stabilności; umożliwia szybkie wiercenie [otworów] i zapewnia długą trwałość.
- Najczęściej stosowane ustawienie; nadaje się do wiercenia [otworów] w stali, w stali
miękkiej i w stali zwykłej.
- Ostrze nadaje się do wiercenia [otworów] w miękkich materiałach, jak aluminium,
miedź, tworzywo sztuczne, beton; niewłaściwe do szybkiego wiercenia [otworów],
podatne na złamania.

 

Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty
Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów.

 

Ochrona środowiska
Zwracać uwagę, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby.
W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska.

 

Smarowanie
Wszystkie łożyska kulkowe zostały nasmarowane przez producenta i stąd nie wymagają dalszego smarowania.

 

Konserwacja
Od czasu do czasu usuwać pył, który może gromadzić się wewnątrz w silniku.
Jeżeli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba umieścić nowe.

 

Czyszczenie
Czyszczenie: Do czyszczenia stosować odpowiedni bosak do wiórów. Maszyny nigdy nie czyścić sprężonym powietrzem – może dojść do zranienia przez rotujące ostre wióry. Wyczyścić wszystkie części starannie za pomocą suchej ścierki.
Środek czyszczący: Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową albo dieslem. Nie stosować rozcieńczalnika lakowego ani benzyny, ponieważ mogłoby to uszkodzić lakierowane powierzchnie. Na wyczyszczone powierzchnie wpuścić olej silnikowy 20W.

 

Utylizacja
- Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz „Instrukcja konserwacji“) trzeba usunąć.
- Maszynę oraz właściwe substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów.
- Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu.

 

Warunki udzielania gwarancji
1. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesiący od momentu dostarczenia maszyny.
2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłową pracę maszyny.
3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wad.
4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów dostawcy o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu].
5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Produkty tego samego producenta z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel