infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax 74 661 46 75, email: sklep@szalonymax.pl

18035311 Walcarka Bernardo HRM 1000 (długość walca: 1000 mm)

Producent: 180 Bernardo
Kod produktu: 06-1455
18035311 Walcarka Bernardo HRM 1000 (długość walca: 1000 mm)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Austriacka firma PWA BERNARDO oferuje szeroki wachlarz maszyn i urządzeń do obróbki metalu, drewna, blachy oraz dodatkowego wyposażenia.

 

Walcarka do zaokrąglania stożków i drutu. Idealnie nadaję się dla amatorów jak i profesjonalnych rzemieślników. Maszyna jest łatwa i prosta w obsłudze. Urządzenie jest napędzane za pomocą ręcznej przekładni, dzięki temu nie jest wymagane zasilanie za pomocą prądu.

 

Łatwe dostosowanie tylnego i dolnego wałka przez kółko ręczne, Dolna i tylna rolka ze złączem wsadowym, Funkcje zginania stożkowegoi drutu, Obrotowa górna rola, Odchylany wał górny w celu ułatwienia odbioru gotowego elementu obrabianego, Bieg wsteczny, Wał gnący ze stali wysokojakościowej - również do stali nierdzewnej (80%).

 

Zakres dostawy:

  • Razem z podstawą

 

DANE TECHNICZNE:

Długość walca 1000 mm 
Max grubość blachy 1,5 mm 
Średnica walca 60 mm 
Długość 1510 mm 
Głebokość 550 mm 
Wysokość 1030 mm 
Ciężar około 200 kg 

 

Instrukcja obsługi:

Drodzy Klienci!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu naszej firmy.
Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana wyłącznie dla naszych Klientów.
W tym podręczniku znajdą Państwo wszystkie potrzebne wskazówki dotyczące prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji i zaopatrzenia w części zamienne.
UWAGA:
Producent na bieżąco dokłada wszelkich starań w zakresie optymalizacji maszyny, ale może się zdarzyć, że zmiany albo ewentualne poprawki nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Jednakże staramy się stale o jej bieżącą aktualizację.
Zanim maszyna zostanie uruchomiona, należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
W ten sposób zapobiegną Państwo wystąpieniu ewentualnych problemów i uszkodzeń maszyny, które mogą powstać w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Ekonomiczne i bez zakłóceń funkcjonowanie maszyny możliwe jest jedynie wówczas, jeśli maszyna podlega regularnej konserwacji i jest właściwie obsługiwana.
Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń i wskazówek.

 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu.
Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała czy szkód materialnych.
Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny.
Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny].
Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane dlatego bez zagwarantowania [, że są aktualne – przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi.
Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

 

Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy
Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać
i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń lub wskazówek bezpieczeństwa może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu
operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na
maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli
w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy
niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy!
Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, należy przekazać je do odpowiedniego miejsca
zbiorczego.

 

Bezpieczne miejsce pracy
Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą
i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych.
Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie
wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem).
Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana,
należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom
nieupoważnionym.
Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie
powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Zanim maszynę
pozostawi się bez nadzoru, należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się.
Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, niemigającym oświetleniu na
stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić
do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani
kabli.

 

Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne
Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu
technicznych granic (patrz „Dane techniczne”).
Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy przed latającymi odłamkami
i wiórami, które mogą spowodować uszkodzenia. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą
powstać poważne obrażenia oczu!
Należy zawsze używać maski przeciwpyłowej, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się
pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się
rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego
należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią
maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje.
Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny.
Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty
słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w „Danych technicznych”.

 

Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów,
szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone - ze względu na niebezpieczeństwo
wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie
głowy/ siatkę do włosów.
Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające
bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi
obróbce.
Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek.
Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione.
Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy
z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków
jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji.
W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne
łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą
zapalić pył, palne płyny lub opary.
Podczas prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących
od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu
należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji „OFF“. Jeśli urządzenie nie będzie
więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

 

Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem.
Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu
zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany
osprzętu.
Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia bezpieczeństwa oraz przekonać się, że
działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być
sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu.
Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są
uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez
serwis obsługi klienta.
Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte.
Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały
przewidziane (patrz „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”).
Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie
zamocowany a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy do narzędzia.

 

Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad,
jednakże przy pracach konserwujących czy czyszczących może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała.
Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na
swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze.
Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie
warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz „Instrukcja montażu”).
Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do
rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania
nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń!
Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń! Do usuwania wiórów używać właściwych bosaków do wiórów. Gdy maszyna
jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie
stosować sprężonego powietrza!

 

Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń
bezpieczeństwa i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały
sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych uszkodzeń.
Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu. W przypadku stosowania
dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność
[udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do
maszyny przed rozpoczęciem pracy.
Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana.
Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny.
Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast
oddać na złom!
Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia bezpieczeństwa są wadliwe – mogą być bardzo niebezpieczne
i muszą zostać natychmiast naprawione.
Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć.
(Usuwanie zakłóceń patrz „Rozwiązywanie problemów” albo skontaktować się ze sprzedawcą)

 

Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację
i remonty
Jeśli maszyna nie będzie używana przez dłuższy czas – maszynę spryskać środkiem antykorozyjnym. Przy
ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być
uruchomiona na niskich obrotach ok. 10 – 15 min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem.
Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten
sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany
narzędzi i przepisów związanych z konserwacją.
Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być
przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci.
Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo
takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie.
Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne.

 

Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne.
UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, daleko wyrzucane opiłki metalu.
Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny..

 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniemZastosowanie zgodne z przeznaczeniemZastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25°C).
Maszyna została skonstruowana do gięcia na okrągło blach cienkich w obsłudze ręcznej.
Wzór użytkowania:
Profesjonalnie: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego obciążenia 3 godz./ewent. 90 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 600 godz./rok.
Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach „Konserwacja, czyszczenie, naprawa”.

 

Kwalifikacje operatora:
Transport: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie.
Obsługa: Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami szlifowania. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi.
Jeśli operator, który obsługiwał inne maszyny hobbystyczne, nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca mu się pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry posiadanie wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej.
Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom
Naprawa: Naprawy maszyn może dokonywać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym.
Demontaż: Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza.
Utylizacja: Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów.
- Podczas utylizacji usunąć olej.
- Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz „Instrukcja dot. konserwacji”) muszą być usunięte.
- Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów.
- Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jako złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu.

 

Rozpakowanie i czyszczenie:
1. Usunąć drewniane opakowanie.
2. Sprawdzić zawartość dostawy pod kątem jej kompletności.
3. Odkręcić śruby mocujące, którymi zabezpieczono maszynę.
4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny.
5. Stosować właściwy podnośnik, aby maszynę wyciągnąć z drewnianego opakowania.
Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi (patrz „Dane Techniczne”).
6. Maszynę przykręcić do podstawy [podwozia] lub stołu warsztatowego.
7. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji wyczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny.
8. Opakowanie zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami.
9. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na przewidzianym miejscu instalowania.

 

Instalacja maszyny:
Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz mocno przykręcić. W zależności od jakości
podłoża zastosować właściwe mocowania do podłoża.
Jeśli maszyna została dostarczona z dolną częścią korpusu, to najpierw trzeba przymocować za pomocą śrub tę
dolną część do podłoża, a następnie z maszyną. (Zapewnienie stabilności). Ponadto należy zdemontować nasadkę
frezową, w przeciwnym razie może dojść do utraty równowagi podczas podnoszenia maszyny. W celu ułatwienia
transportu zaleca się także demontaż uchwytu zaciskowego.
Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym
zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane
przez specjalistę elektryka.
Pamiętać, by zachować wystarczająco [dużą] odległość do muru czy innych obok znajdujących się maszyn.
Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot
obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu,
obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie
stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub
przedmiotów. Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo
miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na
odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np.
poprzez wyrzut wiórów).

 

Uruchomienie:
Przedmiot obrabiany wprowadzić z przodu maszyny i umieścić pewnie między rolkami.
Rolki obracają się równo w przeciwnych kierunkach, w ten sposób przesuwany jest przedmiot obrabiany.

Za pomocą dźwigni (4) można przestawiać tylną rolkę (3), żeby móc uzyskać różne zaokrąglenia w blasze. W tym
celu odkręcić najpierw śruby ustalające (5).

Jeśli rolka ma być uformowana z blachy, trzeba najpierw obliczyć, jak długi powinien być przedmiot obrabiany.
Do tego celu nadaje się wzór: U = ΠD
U = Obwód
D = Średnica
Π= 3,1427

Przykład: Potrzebna jest rolka o średnicy 100 mm.
3,1417 x100 = 314 mm
Przedmiot obrabiany powinien mieć długość 314 mm.

 

Zaleca się wykonanie próbnych procesów [gięcia], ponieważ może dojść do odchyleń.
Obracać korbą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż przedmiot obrabiany zostanie wprowadzony do połowy
Następnie przesunąć tylną rolkę do góry bez zatrzymywania doprowadzania materiału, żeby otrzymać półkole. (Nie przerywać
doprowadzania [materiału], [w przeciwnym razie] powstanie na poddawanym obróbce przedmiocie obrabianym płaskie miejsce.)
Następnie [należy] najpierw wsunąć obrabianą część przedmiotu obrabianego i obracać korbą, by otrzymać pełne koło.
W celu usunięcia [z giętarki] uformowanego przedmiotu obrabianego [należy] podnieść dźwignię zaciskową i przesunąć
dźwignię podtrzymującą w prawo, żeby górna rolka została podniesiona. Następnie wyciągnąć przedmiot obrabiany.

 

Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, koacerwacje i remonty:

Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów.
Ochrona środowiska
Zwracać uwagę, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby.
W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska.

 

Smarowanie
Wszystkie łożyska kulkowe zostały nasmarowane przez producenta i stąd nie wymagają dalszego smarowania.
Regularnie smarować [mechanizm] regulacji wysokości stołu, żłobienia wrzeciona oraz listwę zębatą.

 

Konserwacja
Od czasu do czasu usuwać pył, który może gromadzić się wewnątrz silnika.
- Regularnie smarować wszystkie ruchome części maszyny.
- Obszar roboczy zawsze utrzymywać w czystości.
- Maszynę ustawić w suchym miejscu.
Jeśli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba umieścić nowe.

 

Utylizacja
- Olej trzeba usunąć podczas utylizacji.
- Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz „Instrukcja konserwacji“) trzeba usunąć.
- Maszynę oraz odpowiednie substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów.
- Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu.

 

Czyszczenie
Czyszczenie: Nigdy nie czyścić maszyny sprężonym powietrzem – można odnieść obrażenia wskutek latających ostrych wiórów. Wszystkie części starannie wyczyścić suchą ścierką.
Środek czyszczący: Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji czyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową albo dieslem. Nie stosować rozcieńczalnika lakowego ani benzyny, ponieważ mogłoby to uszkodzić powierzchnię.

 

Warunki udzielania gwarancji:

1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od momentu dostarczenia maszyny.
2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłową pracę maszyny.
3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wady.
4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów zakładu dostawczego o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu].
5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Produkty tego samego producenta z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel