infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax , email: sklep@szalonymax.pl

01745420 Kocioł automatyczny eko-groszek z retortą 35kW HTG - BRUCER

Producent: 017
01745420 Kocioł automatyczny eko-groszek z retortą 35kW HTG - BRUCER
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Promocja za przesłanie zdjęć !!!
Zrób zdjęcia tego produktu. Za każde zdjęcie otrzymasz 10 złotych.

Zdjęcia proszę wysyłać pod adres email:  z numerem zamówienia.

 

 

Firma powstała w 1996 roku jako firma usługowo - handlowa. Wtedy to firma zaczęła swoją działalność w zakresie montażu instalacji sanitarnych i urządzeń grzewczych oraz drobnych prac ślusarskich.

Lata doświadczeń pozwoliły poszerzyć nam swoją ofertę o produkcję nowoczesnych kotłów c.o. na paliwa stałe. Produkowane przez nas urządzenia zostały przebane przez niezależne instytucje m.in. (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach Oddział w Warszawie), posiadają niezbędne certyfikaty oraz znak CE.

Nasze kotły znajdują zastosowanie w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zakładach handlowych i usługowych oraz w gospodarstwach rolnych.

 

Automatyczne kotły typu HTG - BRUCER charakteryzują się wysokim komfortem obsługi przy niskich kosztach eksploatacji. Płomieniwkowa budowa kotła pozwoliła na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności
co potwierdza uzyskane świadectwo na "znak bezpieczeństwa ekologicznego".

Kocioł przystosowany jest do pracy z systemem automatycznego podawania paliwa do komory paleniskowej przez palenisko retortowe wykonane w całości z żeliwa żaroodpornego zapewniajacego wysoką trwałość tego elementu.

 

Wymiary kotła są podane jako wymiary skrajne z króćcem wylotu spalin, drzwiczkami i wyczystkami. Szerokość zasobnika w zależnosci od wersji:

- z dodatkowym ślimakiem 600 mm
- bez dodatkowego ślimaka 450 mm

 

Odległość serwisowa od kotła po stronie kosza to 1200 mm.

Podstawą doboru kotła do obiektu powinien być bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń sporządzany zgodnie z normą PN-83/B-03406 z jednoczesnym wykorzystaniem norm PN-82/B-02020
i PN-68/B-03407.

 

80% sprawność cieplna.
Wysoka sprawność cieplna wymiennika <83%. Zapewnia, że wytworzone ciepło zanim dostanie się do przewodu kominowego zostanie wykorzystane do ogrzania płaszcza wodnego. Ma to korzystny wpływ na ekonomikę spalania.

 

3 letnia gwarancja na trwałość i sprawne działanie kotła. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 

DANE TECHNICZNE:
Znamionowa moc cieplna: 35 kW

Powierzchnia grzewcza kotła: 3,7 m3

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: do 400 m2

Pojemność wodna kotła: 85 dm3

Masa kotła: 430 kg

Minimalna wysokość komina: 6 m

Przekrój komina: średnica 180 mm

Zakres temperatury pracy: 50-90 C

Sprawność cieplna: 83 %

Temperatura spalin: 250 C

Przyłącza: 1 1/4"

Dopuszczalne ciśnienie pracy: 0,2 MPa

Ruszt żeliwny: 420 mm

A - szerokość kotła: 710 mm

B - odległość czopucha od podstawy: 800 mm

C - głębokość kotła z czopuchem: 1040 mm

D - Wysokość kotła: 1150 mm

 

Instrukcja obsługi:

1. 0. Koniecznie przeczytaj.

Przekazujemy Państwu do użytkowania nowoczesny , ekologiczny kocioł grzewczy, spełniający wszystkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa jego obsługi i dopuszczalnej emisji spalin

do środowiska. Prosimy o uważne zapoznanie się z nin. dokumentacją techniczno-ruchową

oraz instrukcjami obsługi kotła i zamontowanego osprzętu technicznego. Jest to podstawowy

wymóg, którego przestrzeganie warunkuje dopuszczenie kotła do bezpiecznej eksploatacji,

warunkujący możliwość skorzystania z przysługujących użytkownikowi świadczeń gwarancyjnych.

W momencie zakupu lub przy odbiorze, prosimy o dokonanie wzrokowej kontroli

stanu technicznego kotła i kompletności załączonego osprzętu technicznego z załączoną dokumentacją

ą. Po dokonaniu odbioru reklamacje mogą zostać nieuwzględnione przez producenta.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skierowanie zapytań do naszej firmy,

gdzie możecie Państwo zawsze liczyć na wyczerpującą odpowiedź.

Uwaga ! Zwracamy uwagę że , eksploatacja kotła w sposób niezgodny z instrukcją obsługi

może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika.

 

 

2. 0. INFORMACJE DLA NABYWCY.

W zakres dostawy wchodzą:

- kocioł grzewczy z szufladą popielnika,

- ruszta żeliwne paleniska awaryjnego,

- zasobnik opału ,

- podajnik ślimakowy opału z napędem,

- wentylator nadmuchowy,

- sterownik elektroniczny,

- narzędzia do czyszczenia wnętrza kotła,

- dokumentacja techniczno-ruchowa z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną kotła,

- instrukcja obsługi sterownika,

- instrukcja obsługi podajnika,

- instrukcja obsługi wentylatora,

Prosimy o dokładne sprawdzenie danych, zawartych na tabliczce znamionowej kotła , oraz ich

porównanie z zawartymi w karcie gwarancyjnej, także kompletności podpisów i stempli.

Brak podpisów i stempli skutkuje utratą gwarancji. Przypominamy o potrzebie przechowywa -

nia kompletu dokumentacji technicznej, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak również po

jego upływie. Jest to niezbędne w przypadku dalszej odsprzedaży kotła innemu użytkownikowi.

 

 

 

3. 0. DOBÓR KOTŁA.

Szanowni Państwo ! Każdy użytkownik dokonujący wyboru odpowiedniego kotła, szuka dla

siebie tego najlepszego. Najlepszy, oznacza spełnienie naszych wymagań. żeby wszystkie pomieszczenia

były należycie ogrzane, żeby kocioł nie zużywał nadmiernej ilości opału, a jego

eksploatacja była jak najmniej uciążliwa. Kotły naszej produkcji spełniają te wymagania.

Warunkiem jest właściwy dobór mocy kotła, odniesiony do rzeczywistych potrzeb grzewczych,

uwzględniających wszystkie straty cieplne w Państwa lokalu. Takie straty powoduje, np.: zainstalowanie

dodatkowo odbiornika ciepłej wody użytkowej (bojlera), nieszczelność okien, brak do obiektów posiadających właściwą izolację cieplną, wyposażonych w instalacje wykorzystuj

ące ciepło “na powrocie”. Nie uwzględnienie tych czynników może skutkować zakupem kotła

o nadmiernej mocy i przegrzewaniem pomieszczeń, również znacznie zawyżonymi kosztami

eksploatacyjnymi. Zakup kotła o mocy zbyt małej, skutkował będzie niedogrzaniem pomieszczeń,

przedwczesną korozją, występowaniem smolistych, trudno usuwalnych osadów i często

spotykanymi reklamacjami, które mogą nie być uwzględnione przez producenta. Określenie

rzeczywistego zapotrzebowania mocy grzewczej kotła powinno być oparte na rzetelnej wiedzy

w tym zakresie i obliczeniach, mających na celu zbilansowanie rzeczywistych potrzeb grzewczych

i strat cieplnych obiektu podlegającego ogrzewaniu. Polecamy przed dokonaniem zakupu,

zlecenie wykonania tych obliczeń wyspecjalizowanemu projektantowi instalacji grzewczych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy wybór i zakup nieodpowiedniego

kotła, a usterki i niedomagania tym spowodowane nie podlegają reklamacji.

 

 

4. 0. PRZEZNACZENIE KOTŁA.

Kotły grzewcze typu - HTG ( z podajnikiem paliwa i palnikiem retortowym ) są przeznaczone do

ogrzewania domów jedno i wielorodzinnych, lokali i pomieszczeń mieszkalnych, pawilonów

handlowych , obiektów gospodarczych, oraz innych, odpowiadających określonym wymaganiom

technicznym. Maksymalna temperatura wody zasilającej nie powinna przekraczać 950 C,

a maksymalne ciśnienie w instalacji 1,5 bar. Kotły te mogą także służyć do podgrzewania ciep-

łej wody użytkowej (np. w bojlerach wodnych). Uwaga. Kotły HTG są przystosowane wyłącznie

do współpracy z instalacjami wodnymi systemu otwartego, posiadającymi zabezpieczenia zgodne

z normą PN-91/B-02413. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 75

z dnia 21. 04. 2002r), kotły na paliwa stałe nie mogą być stosowane w instalacjach grzewczych

systemu zamkniętego, wyposażonych w naczynia przeponowe ! Zabrania się stosowania kot-

łów do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem , jak również, samowolnego dokonywania w

nich jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek.

 

 

5. 0. STOSOWANY OPAł.

Podstawowym paliwem przeznaczonym do spalania w kotłach typu- HTG jest płukany węgiel

kamienny “eko-groszek” , typ - 31.2, klasa 26/050/06, o granulacji ziarna 5 - 25mm,

wartość opałowa - 27000 kJ/kg, max. wilgotność - 10%. Max. zawartość miału nie może

przekraczać 10%. Dopuszczalne jest również stosowanie opału typu “pellet”.

Powinien on odpowiadać parametrom: wartość opałowa - 19000 kJ/kg , ziarno o średnicy

5-10mm i długości 10- 30mm. W przypadku spalania “pelletu” należy stosować indywidualne

nastawy robocze sterownika. Warunkiem bezwzględnym dla opału typu “eko-groszek” lub

pellet”, jest brak zanieczyszczeń stałych (gwoździe, śruby, pręty, kawałki drewna, gumy, itp.),

mogących doprowadzić do zablokowania i trwałego uszkodzenia mechanizmów podajnika

lub jego napędu. Uwaga ! Kocioł posiada dodatkowe palenisko “awaryjne” z rusztami żeliwnymi.

Umożliwia ono spalanie tradycyjnego opału (węgla kamiennego, węgla brunatnego,

brykietu, lub innych mieszanek typu drewno-węgiel.

 

 

Uwaga. Stosowanie opału o wilgotności powyżej 10% powoduje wydzielanie wody do zasobnika

opału i podajnika ślimakowego, mogąc tym samym doprowadzić do ich zniszczenia.

Spalanie tworzyw sztucznych w kotle jest kategorycznie zabronione ! Powoduje ono trwałe zablokowaniem

kanałów napowietrzających palnika i jego uszkodzenie. Jest to kategorycznie

zabronione pod rygorem utraty gwarancji !

 

 

6. 0. TRANSPORT KOTŁA I JEGO PRZECHOWYWANIE.

Transportu kotła do miejsca jego lokalizacji zawsze należy do użytkownika. Ponosi on odpowiedzialność

za prawidłową realizację tych czynności i stan techniczny wyrobu. W sytuacjach

umownych producent może odstąpić od tej procedury, zlecając wykonanie czynności spedycyjnych

wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, które przejmuje wówczas odpowiedzialność

za stan techniczny transportowanego kotła. Kocioł przygotowany do transportu jest posadowiony

na drewnianej palecie i zabezpieczony przed możliwością swobodnego przemieszczenia.

Jego poszycie jest chronione warstwą folii typu “stretch”. Elementy wyposażenia dodatkowego jak, np.: ruszta żeliwne, narzędzia do czyszczenia, deflektor, artykuły złączne i dokumentacja techniczna, standardowo są umieszczane we wnętrzu kotła lub w zasobniku opału.

Uwaga. Przy realizacji czynności transportowo- załadowczych należy uwzględnić znaczny ciężar wyrobu i wrażliwość niektórych elementów wyposażenia kotła na uszkodzenia mechaniczne. Zalecany sposób załadunku i transportu - zawsze w pozycji pionowej, przy użyciu pod -

nośnika widłowego o odpowiedniej nośności. Zamocowanie kotła na platformie środka tran -

sportowego powinno wykluczać możliwość swobodnego przemieszczenia wyrobu. Zabrania

się mocowania wyrobu przy użyciu stalowych linek , łańcuchów , itp. Ich zamocowanie do

elementów kotła podatnych na uszkodzenia mechaniczne stwarza możliwość uszkodzenia

kotła i zamontowanego osprzętu.

Uwaga. Przechowywanie lub magazynowanie kotłów na wolnym powietrzu jest zabronione.

Kotły mogą być przechowywane wyłącznie w pomieszczeniach wentylowanych i zabezpieczonych przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Skorodowanie konstrukcji

kotła spowodowane jego niewłaściwym przechowywaniem nie podlega reklamacji.

 

 

7. 0. MONTAŻ I INSTALACJA KOTŁA.

Kotły są dostarczane przez naszą firmę w stanie przygotowanym do ich bezpośredniego montażu, w miejscu ich docelowego ustawienia. Ustawienie kotła i przyłączenie do instalacji

grzewczej leży w gestii użytkownika, który w tym zakresie powinien zastosować się do wytycznych

zawartych w nin. dokumentacji i wymagań określonych w obowiązujących normach

i przepisach Prawa Budowlanego. Zgodnie z tymi zaleceniami, wykonanie instalacji, montaż

kotła i jego podłączenie, powinny być wykonane wyłącznie przez instalatora lub firmę posiadającą stosowne kwalifikacje. Wymagania te zostały określone w normach: PN-87/B-02411.

Kotłownie na paliwa stałe - wymagania, oraz PN-91/B-02413. Zabezpieczenia instalacji wodnych

systemu otwartego- wymagania. Miejsce ustawienia kotła powinno odpowiadać wymaganiom

określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. Ust. Nr 75 z dnia 15.06.

2002r). Znajomość tych wymagań jest znana każdemu instalatorowi. Użytkownik decydujący

się na samodzielne wykonanie instalacji powinien zapoznać się z tymi wymaganiami i zastosować

do wszystkich zaleceń zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej kotła.

 

 

Ustawienie i montaż kotła.

Wymagania:

- miejsce ustawienia kotła powinno gwarantować dostęp i bezpieczną przestrzeń, niezbędne

do wykonywania czynności obsługowych, konserwacyjnych i naprawczych. Uwaga. Realizacja niektórych czynności wymaga demontażu i wysunięcia poziomego zespołu podajnika

z palnikiem retortowym. Bezpieczne ustawienie kotła powinno gwarantować zachowanie

odległości : dla kotłów o mocy do 25kW - 60cm od ściany do tyłu kotła i 100cm od przodu

kotła do przegrody. Dla kotłów o mocy powyżej 25 kW - 80cm od ściany do tyłu kotła i

150cm od przodu Kotła do przegrody.

Przykład prawidłowego umiejscowienia Kotla przedstawiono na n/z rysunku poglądowym.

- kocioł powinien być zamontowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym , posiadają-

cym sprawne instalacje grawitacyjnego nawiewu i wywiewu powietrza. Dla kotłów o mocy

do 25kW - otwór nawiewu / przekrój nie mniejszy niż 200cm2 , dla kotłów o mocy większej

otwór ten nie może być mniejszy niż 400cm2. Uwaga. W pomieszczeniu kotłowni zabrania

się stosowania wyciągów mechanicznych. Posadzka powinna być wykonana z materiałów

niepalnych, wypoziomowana i posiadać odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną, uwzględniaj

ącą obciążenie stropu masą kotła. Niedopuszczalne jest ustawienia kotła w miejscu

zagrożonym zalaniem wodą, jak również w pobliżu miejsca składowania materiałów Łatwopalnych

i wybuchowych,

- pomieszczenie kotłowni powinno być usytuowane na poziomie gruntu i posiadać oświetlenie

naturalne, w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo obsługi,

- ustawienie kotła z zasobnikiem opału nie wymaga fundamentowania. Wystarczające jest

swobodne posadowienie kotła na posadzce i wypoziomowanie zespołu. Do podparcia zasobnika

opału służy podpora regulacyjna.

- podłączenie kotła do komina powinno przebiegać w miarę możliwości w linii prostej , z pochyleniem

ku górze ok. 1%. Przyłącze instalacji spalinowej czopuch- komin powinno posiadać

średnicę odpowiadającą rurze czopucha kotła. Zabrania się stosowania redukcji,

zmniejszających przekrój instalacji odprowadzającej spaliny do komina , jak również pod-

Łączeń pod kątem prostym, zmierzających do zmiany kierunku wypływu spalin.

 

Instalacja ta powinna przebiegać drogą jak najkrótszą , nie przekraczającą odległości 1,5m

od czopucha. PoŁączenia powinny przebiegać w sposób Łagodny, najkorzystniej - Łukowy.

Wszystkie poŁączenia należy obowiązkowo uszczelnić. Zaleca się stosowanie do tego celu

silikonu wysokotemperaturowego (do ok. 3000C), lub specjalnej pasty uszczelniającej,

- przekrój komina powinien odpowiadać wymiarom określonym w dokumentacji techniczno -

ruchowej danego kotła. Jako wykładziny wewnętrznej otworu komina, zaleca się stosowa -

nie wkładów ceramicznych. Skorzystać można również z ceramicznych prefabrykatów ko -

minowych (np. SCHIEDEL) , gdzie dobór właściwego przekroju komina powinien być oparty

na dokumentacji właściwego producenta i konsultacji z jego przedstawicielem technicznym,

- kanał kominowy powinien być samodzielny i wolny od innych przyłączy,

- komin powinien posiadać min. wysokość 7m. Wymagana jest izolacja cieplna komina na

całej jego wysokości, od postawy trzonu - do wylotu na szczycie komina,

- szczyt komina powinien wystawać od 0,5 - 0,7m ponad kalenicę dachu,

- prawidłowość wykonania instalacji odprowadzenia spalin do komina, oraz szczelność połączeń, podlegają obowiązkowemu odbiorowi i potwierdzeniu przez uprawnionego mistrza

kominiarskiego wpisem do “Świadectwa zainstalowania kotła” , stanowiącego załącznik do instrukcji obsługi.

 

Zwracamy uwagę, ażeby przy realizacji czynności ustawczych i montażowych kotła nie uszkodzić

zamontowanego osprzętu (podajnik opału, sterownik, wentylator, uchwyty drzwiczek,

itp.) Osprzęt ten jest szczególnie podatny na uszkodzenia mechaniczne. Kategorycznie zabrania

się stosowania wszelkiego rodzaju Łomów, itp. narzędzi, powszechnie stosowanych przez

montażystów. Może to doprowadzić do uszkodzenia Kotla i osprzętu. Tego rodzaju uszkodzenia

mechaniczne nie podlegają reklamacji.

 

Podłączenie kotła do instalacji.

Zespół kotła podlega podłączeniu do instalacji grzewczej i elektrycznej. Zadaniem instalacji

grzewczej jest prawidłowe rozprowadzenie ciepła w obiekcie , z zachowaniem wymaganych

warunków bezpiecznej eksploatacji. Instalacja elektryczna jest niezbędna do zasilania zespołu

podajnika, pompy obiegowej i zespołu sterownika elektronicznego. Czynności te powinny

być zrealizowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w nin. dokumentacji, oraz z wszystkimi

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wykonanie tych czynności należy zlecić osobom

posiadającym stosowne uprawnienia (instalator - elektryk).

Warunki:

- kocioł może być podłączony wyłącznie do instalacji grzewczej sytemu otwartego , wyposażonej w naczynie wzbiorcze i rurę przelewową (bezpieczeństwa),

- zabrania się montażu jakichkolwiek zaworów ograniczających przepływ w instalacji doprowadzającej wodę do naczynia wzbiorczego i przelewu,

- naczynie wzbiorcze i przelew, należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia w okresie

zimowym,

- podłączenie rur instalacyjnych do kotła powinno być zrealizowane wyłącznie przy użyciu

połączeń gwintowanych. Wykonanie tych połączeń jako spawanych jest niedopuszczalne,

a ich stwierdzenie powoduje utratę gwarancji,

- producent kotła zaleca wykonanie instalacji grzewczej, uwzględniającej montaż zaworu

mieszającego, czterodrożnego. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, gwarantują-

cyh utrzymanie temperatury wody “na powrocie”, nie niższej niż 550C,

- zaleca się wyposażenie instalacji w dodatkowy zawór bezpieczeństwa, umiejscowiony w

bezpośrednim pobliżu kotła,

- instalacja zasilania elektrycznego powinna być wykonana zgodnie normą PN-89/E-05012 i posiadać

przewód “zerowy”. Obowiązujące zabezpieczenie przed porażeniem stanowi “zerowanie”.

Gniazdo przyłącza sterownika także powinno posiadać bolec “zerowy”,

- przyłącza elektryczne : sterownika, pompy wodnej, napędu podajnika i wentylatora, należy

wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacjach techniczno- ruchowych tych

urządzeń (patrz - załączniki),

- instalator jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem i pieczęcią, prawidłowości wykonanych

instalacji w “Świadectwie zainstalowania kotła”, stanowiącym załącznik do nin. dokumentacji.

Jest to wymóg określony w warunkach gwarancji,

- instalator dokonujący podłączenia jest zobowiązany do dokonania pierwszego rozpalenia w

kotle, dokonania wszystkich czynności regulacyjno- nastawczych i poinstruowania użytkownika

w zakresie prawidłowej obsługi kotła i zamontowanego osprzętu. Przeszkolony użytkownik

jest zobowiązany do potwierdzenia tego faktu podpisem, w obecności instalatora.

 

Uwaga ! Podpisy potwierdzające prawidłowość wykonania instalacji i przeszkolenia użytkownika,

stanowią bezwzględny wymóg uzyskania gwarancji i podlegają każdorazowej kontroli

ze strony serwisu producenta, przy pierwszym wezwaniu reklamacyjnym !

 

Uwaga. Zamieszczony poniżej schemat instalacji przedstawia zastosowania zaworu mieszającego - czterodrożnego. Jest to jedynie jeden z przykładów możliwych rozwiązań. Jako producent kotła, zalecamy skorzystanie w tym zakresie z usług wykwalifikowanego projektanta instalacji grzewczych.

 

8. 0. BUDOWA I DZIAŁANIE KOTŁA.

8. 1. Budowa kotła.

Kotły typu - HTG, z automatycznym podajnikiem paliwa, należą do grupy stalowych kotłów

wodnych górnego spalania. Są one wyposażone dwa paleniska: podstawowe (z palnikiem retortowym),

oraz palenisko “awaryjne” (z rusztami żeliwnymi), przeznaczone do spalania tradycyjnego

opału. Rozłączne części zespołu kotła stanowią: kocioł grzewczy, palnik retortowy,

zasobnik opału, podajnik opału, zespół napędu podajnika, oraz wentylator nadmuchowy.

Cała konstrukcja kotła jest wykonana z wysokogatunkowych blach stalowych, połączonych metod

ą spawania elektrycznego. W stalowej konstrukcji kotła można wyróżnić: korpus paleniska,

komorę paleniska (podstawowego i awaryjnego), komorę popielnika, płomieniówkowy wymiennik ciepła z metalową zasłoną (przeznaczoną do sterowania przepływem spalin, tzw.

“skracania ciągu”), podstawę kotła, płaszcz wodny, warstwę izolacyjną (z wełny mineralnej),

poszycie zewnętrzne kotła (z blachy stalowej, lakierowanej) czopuch, oraz drzwiczki i pokrywy wyczystkę. Uwaga. W czołowej części drzwiczek paleniskowych umiejscowiona jest mała,

uchylna pokrywka. Jest ona przeznaczona do sterowania dopływem powietrza “pierwotnego”

przy spalaniu opału w palenisku awaryjnym. Śruba zamontowana na tej pokrywie służy do regulacji dopływu powietrza pierwotnego, powodując zamknięcie jego dopływu (przy spalaniu opału w retorcie) lub otwarcie , przy korzystaniu z paleniska awaryjnego. Na bocznych i górnej ścianie korpusu kotła umiejscowione są pokrywy wyczystkę (tzw. wyczystki).

Całość konstrukcji kotła pokryta jest estetyczną powłoką malarską , odporną na działanie podwyższonej temperatury. Wszystkie drzwiczki i pokrywy

posiadają uszczelnienia, oraz szybkozłącze uchwyty, tzw. “szablowe”. Za sterowanie całym

procesem grzewczym odpowiedzialny jest elektroniczny regulator (sterownik), zamontowany

na wierzchu Kotla. Budowę Kotla i jego podstawowe zespoły funkcjonalne przedstawiono na

n/z zdjęciach i rysunkach poglądowych.

Uwaga. Ze względu na ustawiczną modernizację naszych wyrobów i warunkowania poligraficzne, niektóre z przedstawionych poniżej przykładów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, co nie wywiera wpływu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie kotłów.

 

8. 2. Działanie.

Kotły z automatycznym podajnikiem nie wymagają ręcznego i uciążliwego uzupełniana opału

w palenisku. Pracują one w cyklu automatycznym. Tradycyjne palenisko węglowe zastępuje

tutaj nowoczesny palnik retortowy typu ”BRUCER”, gdzie spalaniu podlega węgiel kamienny

typu “eko-groszek” lub mieszanki drewna typu “pellet”. Tego typu kotły mogą pracować nieprzerwanie

przez parę dni, bez ingerencji ze strony obsługi. Na dzień dzisiejszy są to najbardziej

wydajne kotły, charakteryzujące się najwyższą sprawnością energetyczną i czystością

spalania. Kotły tego typu zaliczamy do grupy proktologicznych, spełniających surowe wymagania

norm w tym zakresie. Kotły typu- HTG wyposażone są również w palenisko, które

umożliwia spalanie opału w tybie awaryjnym (np. przy zaniku prądu). Jest ono umieszczone

we wnętrzu komory paleniskowej, nad palnikiem retortowym. Przy korzystaniu z tego paleniska,

należy palnik przykryć metalową pokrywą, będącą na wyposażeniu kotła i założyć ruszta

żeliwne. Uwaga. Palenisko awaryjne jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania krótko

trwałego, w okresie występowania takiej potrzeby.

 

Jak działa kocioł z automatycznym podajnikiem i palnikiem retortowym ? Zgromadzony w zasobniku

opał samoczynnie opada do kielicha podajnika ślimakowego, skąd jest mechanicznie

podawany do palnika (retorty), umieszczonego w komorze paleniskowej kotła. Palnik

ten posiada specjalne kanały nadmuchowe, którymi dostarczane jest powietrze wspomagaj

ące spalanie. Powietrze jest podawane przez wentylator nadmuchowy, w ilości niezbędnej

do czystego i wydajnego spalania. Podczas spalania opału w palniku retortowym uzyskuje

się temperaturę znacznie wyższą niż w kotle z tradycyjnym paleniskiem, a spaleniu ulega

większość szkodliwych związków chemicznych. Gorące spaliny i ciepło przepływają do góry,

ulegając po drodze odbiciu od powierzchni zamontowanego nad palnikiem “deflektora”. Takie odbicie powoduje dopalenie resztek palnych substancji zawartych w spalinach. Gorące gazy

przepływają dalej przez wymiennik ciepła, powodując ogrzanie wody zgromadzonej w wymienniku

i płaszczu wodnym kotła. Schłodzone już gazy, wypływają dalej przez czopuch i komin

do atmosfery. Uwaga. Pod pokrywą wyczystki górnej (koło czopucha) jest włożona metalowa

płyta z uchwytem, tzw przepustnica spalin. Uwaga. Płytkę tą należy wyjąć przy wykonywaniu

czynności czyszczenia wymiennika ciepła. Przy spalaniu w trybie awaryjnym, zasyp

paliwa odbywa się w sposób ręczny. Należy przy tym pamiętać, ażeby płytka uchylna na

drzwiczkach dolnych była ustawiona w pozycji “otwartej”. Spalanie opału w tym przypadku

odbywa się przy zastosowaniu ciągu naturalnego, a “otwarcie” płytki umożliwia dopływ

powietrza do paleniska ! Przy spalaniu opału w cyklu automatycznym (w retorcie), płytka

musi być ustawiona w pozycji “zamkniętej”. W cyklu automatycznej pracy kotła, nad przebiegiem procesu spalania czuwa elektroniczny sterownik. Steruje on całym cyklem roboczym kotła. Dozuje ilość powietrza dostarczanego przez wentylator i określa czasy przerw

w jego nadmuchu, reguluje prędkość podawania opału do palnika, steruje także pracą pompy

obiegowej. Sterownik spełnia także dla użytkownika rolę informacyjną, sygnalizując na

wyświetlaczu aktualne parametry pracy kotła i zaistnienie sytuacji awaryjnych. Zastosowanie

sterownika nie oznacza zwolnienia użytkownika z obowiązku samodzielnej kontroli jego

wskazań i zamontowanego na instalacji osprzętu kotrolno-pomiarowego. Podczas eksploatacji

kotłów z automatycznym podajnikiem opału, jednorazowy zasyp wystarcza na nieprzerwaną pracę kotła przez parę dni, w zależności od temperatury otoczenia i potrzeb użytkownika.

Sposób działania kotła przedstawiono na n/z rysunkach poglądowych.

 

Uwaga. W trybie automatycznym spalanie opału odbywa się w palniku (retorcie). W trybie spalania awaryjnego deflektor powinien być zdjęty, a palnik wyłączony i zalepiony pokrywą. Spalanie w takim

przypadku odbywa się na ruszcie żeliwnym, z otwartą przepustnicą powietrza na drzwiczkach dolnych i zamknięte przepustnicę spalin (k/ czopucha).

 

10. 0. INSTRUKCJA OBS£UGI KOT£A.

Każdy użytkownik przystępujący do obsługi kotła powinien zapoznać się z instrukcją jego

obsługi, oraz obowiązującymi w tym zakresie warunkami bezpieczeństwa. Jest to wymóg

bezwzględny, którego spełnienie gwarantuje bezpieczeństwo obsługi tego urządzenia.

 

 

10. 1. Bezpieczeństwo obsługi.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady i zalecenia, obowiązujące podczas codziennej

obsługi kotła i w całym okresie jego eksploatacji:

- do obsługi kotła mogą być dopuszczone wyłącznie osoby dorosłe, zapoznane z prawidłow

ą obsługą kotła i wszystkimi występującymi zagrożeniami,

- kocioł powinien być podłączony zgodnie z wszystkimi zaleceniami, zawartymi w dokumentacji

techniczno-ruchowej kotła,

- podłączenie kotła do komina powinno być zrealizowane zgodnie z wytycznymi, zawartymi

w dokumentacji techniczno - ruchowej i skontrolowane przez służbę kominiarską. Odbiór

musi być potwierdzony wpisem do “Świadectwa zainstalowania kotła” . Zabrania się użytkowania

kotła z nieszczelną instalacją odprowadzenia spalin do komina !

- pomieszczenie kotłowni powinno posiadać sprawną instalację grawitacyjnego nawiewu

i wywiewu powietrza,

- kotłownia powinna być wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy (łopata , gaśnica proszkowa, piasek). Wygarniany z paleniska popiół można tymczasowo składować wyłącznie

w metalowym pojemniku z pokrywą, w miejscu oddalonym od materiałów łatwopalnych,

- bezwzględnie należy zastosować się do wszystkich zaleceń, zawartych w załączonych instrukcjach

zamontowanego na kotle osprzętu (sterownik, podajnik, wentylator),

- po podłączeniu kotła do instalacji grzewczej, należy go napełnić wodą, a całą instalację odpowietrzyć,

- zabrania się uruchamiania kotła z nieszczelną i niedrożną instalacją wodną. Należy zawsze

pamiętać o potrzebie okresowej kontroli stanu wypełnienia wodą kotła i naczynia wzbior -

czego. Szczególnie w okresie zimowym, kiedy podczas intensywnej eksploatacji kotła następuje

szybsze odparowanie wody w instalacji i naczyniu wzbiorczym. Napełnianie i uzupełnianie instalacji zimną wodą może odbywać się tylko po uprzednim wygaszeniu i wystudzeniu

kotła. Napełnianie rozgrzanego kotła zimną wodą jest niedopuszczalne i stwarza

zagrożenie wybuchem,

- w okresie zimowym należy chronić instalację i naczynie wzbiorcze przed zamarznięciem.

Użytkowanie kotła z zamarzniętą instalacją grozi jego wybuchem !

- podczas pracy kotła z uruchomionym nadmuchem, wszystkie drzwiczki i pokrywy powinny

być zamknięte. Dotyczy to także pokrywy zasobnika opału. Wydzielane przez kocioł spaliny

są silnie toksyczne i mogą doprowadzić do śmiertelnego zatrucia !

- zabrania się użytkowania kotła z niesprawnym uszczelnieniem drzwiczek i pokryw. W przypadku

stwierdzenia przedmuchu gazów na zewnątrz, należy zatrzymać pracę kotła i poprawić

uszczelnienie,

- w przypadku potrzeby wglądu do wnętrza pracującego kotła, zawsze należy wyłączyć nadmuch

wentylatora i odczekać do momentu przewietrzenia paleniska,

- przy wykonywaniu czynności kontrolnych, wymagających chwilowego wglądu do wnętrza

paleniska , należy ustawiać się z boku drzwiczek , w taki sposób , ażeby nie dopuścić do

przypadkowego oparzenia twarzy i ciała gorącymi spalinami,

- dotykanie gorących drzwiczek i czopucha gołymi rękoma stwarza możliwość ich oparzenia,

- przy wykonywaniu wszelkich czynności wyczystnych we wnętrzu kotła, należy zawsze stosować

rękawice ochronne,

- podczas pracy kotła zabrania się wkładania rąk do wnętrza zasobnika opału i podajnika,

- zabrania się dotykania przewodów elektrycznych i elementów wyposażenia elektrycznego

będącego pod napięciem. W przypadku takiej potrzeby, należy zawsze wyłączyć zasilanie

elektryczne,

- instalacja zasilania elektrycznego kotła powinna być wyposażona w dodatkowy obwód

ochronny (zerowanie). Gniazda zastosowanych przyłączy powinny być wyposażone w tzw.

bolec “zerowy”,

- zabrania się składowania w pobliżu kotła jakichkolwiek materiałów i substancji łatwopalnych,

także ich stosowania do rozpalania paleniska,

- zabrania się wygaszania gorącego paleniska zimną wodą. Stosowanie takiej metody jest

zabronione. Może to doprowadzić do poważnych oparzeń ciała i uszkodzenia konstrukcji

kotła,

- należy zawsze właściwie reagować na wskazania sterownika. Szczególnie na sygnalizowane

zaistnienie sytuacji awaryjnej. W takim przypadku należy bezzwłocznie zastosować procedurę

wygaszenia kotła, a wyłączony z użytkowania kocioł widocznie oznakować, np. tabliczk

ą “niesprawny- nie włączać. Uwaga. Sposób właściwego postępowania w sytuacjach

awaryjnych przedstawiono w oddzielnym rozdziale tejże instrukcji,

- kategorycznie zabrania się użytkowania niesprawnego kotła, lub z niesprawnym osprzętem.

Ponowne uruchomienie kotła jest dopuszczalne dopiero po usunięciu usterki,

- podczas użytkowania kotła, należy zawsze zastosować się do zamieszczonego na nim oznakowania

ostrzegawczego,

- podczas eksploatacji kotła zawsze należy stosować zasadę “ograniczonego zaufania”

i uważnie obserwować wskazania na zamontowanym osprzęcie kontrolno-pomiarowym,

- kocioł i zamontowany osprzęt powinny być poddawane systematycznym przeglądom okresowym,

które mogą być dokonywane wyłącznie podczas postoju kotła, przy wyłączonym

zasilaniu elektrycznym, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów BiHP.

 

 

 

10. 2. Oznakowanie ostrzegawcze - piktogramy.

Przekazany Państwu do użytkowania kocioł posiada naniesione fabrycznie oznakowanie informacyjne

i ostrzegawcze (naklejki lub napisy). Zadaniem tego oznakowania jest graficzne

wyróżnienie ważnych zaleceń i ostrzeżeń producenta, istotnych dla podniesienia poziomu

bezpieczeństwa obsługi kotła. Oznakowanie to należy traktować jako znaki bezwzględnego

nakazu. W przypadku utraty ich czytelności, należy je odnowić, przywracając do stanu pierwotnego. Uwaga ! Ze względu na zróżnicowanie oznakowania dostępnego na rynku, przy

jego zakupie , należy zawsze kierować się zasadą zgodności opisu z zastosowanymi symbolami graficznymi.

 

 

10. 3. Uruchomienie i obsługa kotła.

Uruchomienie kotła, jak również dalsza jego eksploatacja, nie powinny Państwu przysporzyć

wielu problemów. Jednakże przed przystąpieniem do wykonywania tych czynności użytkownik

powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi kotła i zamontowanego osprzętu.

Pomocą w tym zakresie powinien służyć instalator dokonujący podłączenia kotła. Do jego

obowiązków należy dokonanie pierwszego rozpalenia w kotle, oraz poinstruowanie Państwa

w całym zakresie jego obsługi.

 

 

10.3.1. Przygotowanie kotła do uruchomienia.

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy:

- sprawdzić i opróżnić wnętrze kotła i zasobnika opału,

- sprawdzić szczelność całej instalacji odprowadzenia spalin do komina. Wszystkie drzwiczki

i pokrywy powinny być zamknięte,

- sprawdzić, czy wyjęte są ruszta żeliwne z paleniska awaryjnego. Uwaga. Ruszta żeliwne są

używane wyłącznie podczas pracy kotła w trybie awaryjnym ! Jeżeli są ułożone, to należy

je bezwzględnie wyjąć,

- sprawdzić, czy deflektor jest podwieszony nad palnikiem retortowym,

- sprawdzić poprawność działania zamknięć wszystkich drzwiczek kotła. Sprawdzić, czy jest

zamknięta przepustnica powietrza na drzwiczkach dolnych (paleniskowych). Jej otwarcie

jest dopuszczalne wyłącznie podczas pracy kotła w trybie awaryjnym !

- sprawdzić wypełnienie kotła i instalacji wodą,

- podłączyć komputer (zmontowany na boku kotła) i sterownik do instalacji elektrycznej,

- podłączyć wszystkie czujniki temperatury wyprowadzone ze sterownika,

- włączyć zasilanie komputera i sterownika, oraz nastawić właściwe parametry pracy kotła,

- sprawdzić działanie funkcji sterownika i zamontowanego osprzętu “na sucho”,

- zasobnik wypełnić opałem do poziomu “poniżej dolnej krawędzi ramki pokrywy”,

- przygotować suchą podpałkę do rozpalenia w kotle,

 

10.3.2. Pierwsze uruchomienie kotła.

Pierwsze uruchomienie kotła przeprowadza się w celu: sprawdzenia poprawności działania

wszystkich zespołów roboczych i funkcjonalnych kotła, kontroli poprawności działania całej

instalacji grzewczej i jej szczelności, sprawdzenia działania sterownika i przeprowadzenia korekty

jego ustawień roboczych, oraz zapoznania użytkownika z prawidłową obsługą kotła.

Uwaga. Wykonanie wszystkich czynności związanych z pierwszym uruchomieniem kotła należy do instalatora !

Należy kolejno wykonać:

- włączyć zasilanie elektryczne komputera i sterownika,

- ustawić w pozycji roboczej wszystkie zawory zamontowane na instalacji grzewczej,

- dokonać ustawień wymaganej temperatury na zaworach termostatycznych grzejników,

- sprawdzić zamknięcie drzwiczek, pokrywy zasobnika opału i przepustnicy powietrza,

- sprawdzić przepustnicę spalin k/ czopucha, powinna być “zamknięta”.

- otworzyć drzwiczki dolne (paleniskowe), uzyskując w ten sposób dostęp do palnika,

- ułożyć podpałkę w gnieździe palnika (retorty),

- lekko uchylić drzwiczki paleniskowe, podpalić podpałkę i odczekać chwilę, aż do widocznego

jej rozpalenia,

- po jej rozpaleniu, zamknąć drzwiczki i włączyć na sterowniku funkcję “rozpalanie”,

- po upływie ok. 2 - 5 minut sprawdzić skuteczność rozpalenia. Czynność tą należy wykonać

przy wyłączonej pracy wentylatora, obserwując zarzewie poprzez lekko uchylone dolne drzwiczki.

Jeżeli rozpalenie jest skuteczne, należy drzwiczki zamknąć i powtórnie uruchomić

nadmuch,

- uważnie obserwować wskazania temperatury na sterowniku lub zamontowanym na instalacji

termometrze,

- po osiągnięciu przez kocioł temperatury przekraczającej wartość 600C, należy wyłączyć pracę

kotła i dokonać powtórnego odpowietrzenia instalacji, sprawdzając także jej szczelność,

- po wykonaniu tych czynności należy ponownie włączyć pracę kotła, utrzymując w dłuższym

okresie (ok. 2 - 4 godzin) temperaturę “na kotle” w granicach 70 - 800C,

- sprawdzić uzyskaną temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach i dokonać ewentualnej

korekty ustawień na sterowniku i zaworach termostatycznych,

- sprawdzić poprawność działania wszystkich funkcji sterownika i zamontowanego osprzętu,

- dokonać próby uruchomienia kotła w trybie awaryjnego spalania , z wykorzystaniem spalania

tradycyjnego opału na rusztach żeliwnych,

- po wykonaniu wszystkich czynności kontrolnych można wyłączyć pracę kotła.

Dopiero po wykonaniu wszystkich w/w czynności można stwierdzić, czy instalacja i kocioł

z osprzętem działają poprawnie. Pomyślne zakończenie prób ruchowych kotła musi być odnotowane

przez instalatora w “Świadectwie zainstalowania kotła” i parafowane jego podpisem

i pieczęcią imienną. Dokonanie wpisu musi się odbyć koniecznie w obecności użytkownika,

który jest zobowiązany do złożenia swojego podpisu na tym świadectwie, potwierdzając odbyte

przeszkolenie z zakresu obsługi kotła.

 

10.3.3. Eksploatacja kotła i uzupełnianie opału.

Po pomyślnie odbytej próbie pierwszego rozpalenia i dokonaniu wpisów do “świadectwa”

należy uznać, że działanie kotła jest prawidłowe i nie ma przeszkód w jego dalszej eksploatacji

przez użytkownika. Jego dalsza eksploatacja nie powinna przysparzać Państwu większych

problemów. Po dokonaniu rozpalenia, kocioł może dalej pracować w sposób bezobsługowy.

Proces spalania opału będzie się odbywał w sposób automatyczny, a jego dalsza obsługa

przez użytkownika, ogranicza się wyłącznie do okresowego uzupełnienia opału w zasobniku

i realizacji czynności kontrolno- wyczystnych. Jedynie sporadycznie może zaistnieć potrzeba

zmiany ustawień parametrów roboczych kotła na sterowniku. Jest to związane z okresowymi

zmianami temperatury otoczenia lub potrzebą dostosowania parametrów grzewczych kotła

do indywidualnych upodobań cieplnych użytkownika.

 

Uwaga ! W początkowym okresie użytkowania kotła (przez pierwsze 3 dni) zaleca się stosowanie podwyższonej temperatury “na kotle” (ok.800C). Jest to związane z potrzebą początkowego “wygrzania”

kotła. W tym czasie można zaobserwować zjawisko tzw. “pocenia kotła”, połączone ze skraplaniem pary i wytrącaniem wody do jego wnętrza . Jest to zjawisko normalne, którego nie należy mylić z wadą kotła lub z jego nieszczelnością. Zazwyczaj ustępuje ono po paru dniach intensywnej eksploatacji kotła w podwyższonej temperaturze.

 

Normalna eksploatacja kotła wymaga jedynie wykonania paru prostych czynności, zaliczanych do standardowych, związanych jedynie z potrzebą kontynuacji zaprogramowanego uprzednio procesu spalania. Do takich czynności zaliczyć można: rozpalenie w kotle, bieżące usuwanie zanieczyszczeń, kontrolę wskazań zamontowanego osprzętu, oraz uzupełnianie opału w zasobniku. Powtórne rozpalenie w kotle stosuje się wyłącznie w sytuacji wymuszonej jego wygaszeniem przez użytkownika.

 

W takiej sytuacji należy zastosować poznaną wcześniej procedurę rozpalania:

- komputer i sterownik, w pozycji “włączony”, bez uruchomienia funkcji roboczych,

- otworzyć dolne drzwiczki w celu uzyskania dostępu do palnika (retorty). Należy usunąć z jego wnętrza pozostałości zanieczyszczeń eksploatacyjnych (żużel i popiół),

- ułożyć podpałkę w kielichu palnika (najlepiej - papier i drobne szczapy suchego drewna).

Rozniecić ogień i odczekać chwilę przy otwartych drzwiczkach, do momentu skutecznego rozpalenia podpałki,

- zamknąć dolne drzwiczki, włączyć na sterowniku funkcję ”rozpalanie” i obserwować wskazania temperatury na termometrze. Jeżeli temperatura “na kotle” wzrasta, można uznać że, jego rozpalenie jest skuteczne. Kocioł może dalej pracować w nieprzerwanym cyklu roboczym, aż do momentu jego wyłączenia,

- w czasie pracy kotła należy dokonywać cyklicznych obserwacji wskazań przyrządów kontrolnych, mogących sygnalizować zaistnienie sytuacji awaryjnych. Nie należy dopuszczać do całkowitego opróżnienia zasobnika opału. Minimalny poziom wypełnienia nie powinien być niższy niż. 20cm, licząc od dna zasobnika.

 

Uwaga. Prawidłowa i obowiązująca procedura związana z obsługą: sterownika, palnika i podajnika opału, jest dogłębnie przedstawiona w załączonych instrukcjach obsługi tego osprzętu.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel