infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax 74 661 46 75, email: sklep@szalonymax.pl

18045578 Szlifierka taśmowa Bernardo MS 150 x 2000 S (wymiary taśmy: 150 x 2000 mm, moc: 5,5 kW)

Producent: 180 Bernardo
Kod produktu: 05-1248
18045578 Szlifierka taśmowa Bernardo MS 150 x 2000 S (wymiary taśmy: 150 x 2000 mm, moc: 5,5 kW)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Austriacka firma PWA BERNARDO oferuje szeroki wachlarz maszyn i urządzeń do obróbki metalu, drewna, blachy oraz dodatkowego wyposażenia.

 

Nowość następca znanego i cenionego modelu HBM, najpopularniejszej, uniwersalnej szlifierki taśmowej w asortymencie marki BERNARDO. Rozmiar taśmy szlifierskiej to 150 x 2000 mm, mocny silnik 5.5 kW. Prędkość taśmy to 29 m / sec.

 

Uniwersalne zastosowanie do szlifowania krawędzi, powierzchni i szlifowania na okrągło, Urządzenie sprężynowe zapewnia stały naciąg taśmy, Optymalna wydajność szlifowania dzięki szybkiej prędkości taśmy, Uniwersalne zastosowanie w zakładach rzemieślniczych i w przemysłowych, Wyposażona w dodatkową precyzyjną regulację dla równoległego biegu taśmy oraz większą osłonę, Ulepszenie znanego i cenionego modelu HBM, Powłoka grafitowa na powierzchni do szlifowania płaszczyzn zwiększa poślizg taśmy szlifierskiej, Łatwa i niezwykle szybka wymiana taśmy, Szybkie przestawienie do poziomu lub do szlifowania po ukosie, Wymiarowa powierzchnia do szlifowania płaszczyzn z osłoną zabezpieczającą. Dodatkowo wyposażona w awaryny wyłącznik spełniający surowe normy CE.

 

Zakres dostawy:

  • Taśma szlifierska K 80
  • Osłona oczu
  • Stół szlifierski
  • Króciec ssący
  • Powłoka grafitowa
  • Przełącznik zabezpieczania silnika
  • Rolka napinająca
  • Podstawa

 

DANE TECHNICZNE:

Wymiary taśmy

150 x 2000 mm

Prędkość taśmy

29 m/sek.

Tarcza stykowa ø / b

200 / 155 mm

Stół do szlifowania płaszczyzn 460 x 150 mm

Średnica króćca ssącego

100 mm

Moc silnika S1 100%

4,0 kW / 400 V

                  S6 40%

5,5 kW / 400 V

Długość

1080 mm

Szerokość

520 mm

Wysokość

1000 mm

Waga ok.

84 kg

 

Instrukcja obsługi:
1 Opis i funkcje główne
1.1 Przedmowa
Nieprawidłowa obsługa oraz eksploatacja może być przyczyną wypadków. Przed
uruchomieniem maszyny, użytkownik winien dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi zwracając uwagę na wskazówki i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz
prawidłowej obsługi oraz konserwacji maszyny. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie szkody spowodowane na skutek braku ostrożności i/lub nieprzestrzegania
wytycznych podanych w niniejszej instrukcji.

 

Niniejszy podręcznik należy przekazać wraz z maszyną użytkownikowi końcowemu, który
winien zapewnić szkolenie dla personelu obsługi przed rozpoczęciem eksploatacji
maszyny.

 

Niniejsza instrukcja zawiera dodatkowe rysunki, na których nie przedstawiono wszystkich
komponentów maszyny. Personel obsługi winien każdorazowo pamiętać, że w niektórych
miejscach na maszynie znajdują się osłony oraz zabezpieczające pokrywy. UWAGA!
Brak ostrożności może być przyczyną niebezpieczeństwa.

 

Rysunki oraz dane techniczne nie zawierają szczegółowych danych. Wszelkie możliwości
nieprzedstawione w niniejszym podręczniku należy traktować za niedozwolone
Konstrukcja maszyny może ulec zmianie bez powiadomienia.

 

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część maszyny i winna zostać
przekazana nowemu użytkownikowi w przypadku sprzedaży maszyny.
Aby uzyskać dodatkowe informacje należy skontaktować się z
producentem.

 

1.2 Cel instrukcji
Niniejsza instrukcja zawiera informacje przeznaczone dla personelu obsługi maszyny

odpowiedzialnego za:
- transport oraz przeładunek maszyny.
- obsługę maszyny
- konserwację maszyny
- demontaż maszyny.

 

1.3 Przeznaczenie maszyny
Szlifierka taśmowa jest przeznaczona głównie do polerowania powierzchni oraz
szlifowania metali w zakładach i fabrykach, w celu zmniejszenia szorstkości oraz
zapewnienia lepszego połysku. Maszynę tą cechuje wysoka wydajność oraz wysokie
parametry pracy. Maszyna ta idealnie zastępuje for polerkę.

 

Niniejsza maszyna jest przeznaczona wyłącznie do szlifowania metali zgodnie z zakresem
podanym w specyfikacji roboczej. Niedozwolone jest użycie maszyny do obróbki metali o
niskiej temperaturze zapłonu takich, jak aluminium, magnez, itp..

 

OSTRZEŻENIE: Maszyna nie jest przeznaczona do pracy w środowisku
wybuchowym.

 

2 Wskazówki bezpieczeństwa
2.1 Wprowadzenie
W rozdziale tym przedstawiono wymogi dotyczące bezpiecznej obsługi maszyny.
Wymogi dotyczące montażu, obsługi i konserwacji maszyny powtórzono w podręczniku
instrukcji, wraz z dodatkowymi informacjami przydatnymi dla użytkownika.

 

2.3 Kwalifikacje personelu obsługi
Maszynę może obsługiwać wyłącznie personel wykwalifikowany lub przeszkolony pod
kątem obsługi maszyny. Podczas obsługi maszyny personel winien postępować zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji oraz zasadami bezpieczeństwa oraz
przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia personel obsługi winien podczas
pracy nosić rękawice ochronne, odzież roboczą oraz obuwie ochronne.
Ponadto niedozwolona jest obsługa maszyny oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez osoby pod wpływem alkoholu, przemęczone etc..
Posiadane doświadczenie wskazuje, że obrażenia są często powodowane przez różne
przedmioty osobiste takie jak pierścionki, zegarki, bransoletki, naszyjniki itp. Z tego
względu personel obsługi winien zdjąć wszelkie te przedmioty przed rozpoczęciem pracy.
Przed uruchomieniem maszyny należy także upiąć włosy oraz zastosować środki
zabezpieczające włosy. Odzież noszona nie powinna być luźna a personel obsługi
maszyny winien stosować odpowiednie obuwie oraz odzież zgodnie z przepisami pracy
obowiązującymi w danym kraju.

 

2.4 Podstawowe wymogi bezpieczeństwa
Większość wypadków podczas pracy jest spowodowana nieprzestrzeganiem przepisów
bezpieczeństwa. Szczególnie ważne jest przestrzeganie następującej zasady:

Czyszczenie lub zabiegi konserwacyjne można rozpocząć po wcześniejszym
wyłączeniu maszyny.
Nieprzestrzeganie środków ostrożności może być przyczyną obrażeń personelu obsługi
maszyny. Sprzęt zabezpieczający, taki jak osłony, okulary ochronne, maski chroniące
przed pyłem oraz ochronniki słuchu mogą zredukować potencjalne zagrożenie. Ale nawet
najlepsze zabezpieczenia nie zastąpią kierowania się zdrowym rozsądkiem,
zachowywania ostrożności oraz rozwagi, co jest wymagane w każdym przypadku
podczas prowadzenie prac. Jeśli metoda prac wydaje się stwarzać niebezpieczeństwo,
nie należy jej stosować. W takim przypadku należy zastosować alternatywną procedurę
zapewniającą bezpieczeństwo. Każdorazowo personel obsługi maszyny ponosi pełną
odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy.

 

Właściciel maszyny winien zapewnić:
- instruktarz stanowiskowy oraz szkolenie pod kątem przepisów bezpieczeństwa dla
całego personelu obsługi maszyny;
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa;
- aby w miejscu pracy znajdowały się przepisy bezpieczeństwa.

 

Personel obsługi maszyny winien przestrzegać następujących zasad
bezpieczeństwa:
- Ze względów bezpieczeństwa, personel obsługi winien dokładnie przeczytać instrukcję
obsługi przed uruchomieniem maszyny.
Informacje dotyczące zastosowania maszyny, ograniczeń oraz niebezpieczeństw może
znacząco ograniczyć możliwość wypadków oraz obrażeń.
- Niedozwolone jest uruchamianie maszyny na zewnątrz lub w miejscu narażonym na
deszcz i działanie wilgoci.

- Maszyna została zaprojektowana do użycia w określonym celu. Zgodnie z wytycznymi
niedozwolone jest wykonywanie przeróbek maszyny lub jej użycie w celu innym niż
określony przez producenta maszyny. W przypadku wątpliwości dotyczących użycia
maszyny, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z producentem w celu
uzyskania dodatkowych informacji. Wszelkie przeróbki I modyfikacje techniczne maszyny
mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta, lub pod warunkiem uzyskania
wcześniejszej wyraźnej zgody producenta. W przeciwnym razie producent będzie
zwolniony z odpowiedzialności za wprowadzone modyfikacje oraz powstałe uszkodzenia.
- Niedozwolona jest eksploatacja maszyny niezgodna z parametrami technicznymi
podanymi w danych technicznych.
- W miejscu pracy maszyny należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, oraz utrzymywać
czystość i porządek a także zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca wymaganą do
prowadzenia zabiegów konserwacyjnych oraz aby zapobiec niebezpieczeństwu
związanym z pochwyceniem części ciała.
- Przed uruchomieniem maszyny, należy sprawdzić, czy sprawne i uruchomione są
wszystkie zabezpieczenia. Uruchamianie maszyny jest zabronione w przypadku
usuniętych lub niesprawnych zabezpieczeń.
- W przypadku usterki podczas uruchamiania lub eksploatacji maszyny, szczególnie
dotyczącej zabezpieczeń, personel obsługi winien zatrzymać bezzwłocznie maszynę oraz
poinformować przełożonego lub osobę odpowiedzialną za serwis.
- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy maszynie należy w pierwszej kolejności
wyłączyć maszynę.
- Przed rozpoczęciem zabiegów konserwacyjnych dotyczących maszyny lub czyszczenia,
Należy w pierwszej kolejności wyłączyć maszynę oraz wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
- Przeglądy serwisowe maszyny należy wykonywać regularnie zgodnie z wytycznymi w
instrukcji obsługi.
- Personel obsługi maszyny winien stosować sprzęt ochrony osobistej spełniający wymogi
obowiązujących dyrektyw. Odłamki lub kawałki mogą spowodować podrażnienie,
obrażenia i/lub choroby.
- Personel obsługi maszyny winien nosić odpowiednią odzież. Niedozwolone jest noszenie
podczas pracy krawatu, rękawic lub luźnej odzieży. Przed rozpoczęciem pracy personel
obsługi winien zdjąć zegarki, pierścionki oraz inną biżuterię. Na czas pracy personel
winien podwinąć rękawy. Odzież lub biżuteria powoduje niebezpieczeństwo pochwycenia
przez ruchome części maszyny coraz obrażeń.
- Niedozwolone jest użycie maszyny w warunkach otoczenia stwarzających
niebezpieczeństwo. Użycie narzędzi mechanicznych w miejscu narażonym na wilgoć
może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Wszystkie narzędzia oraz maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie. Narzędzia
należy utrzymywać w czystości, oraz należy zapewnić , aby były ostre i miały
odpowiednie parametry techniczne gwarantujące bezpieczeństwo pracy. Personel obsługi
winien zapewnić regularne smarowanie oraz wymianę akcesoriów zgodnie z wytycznymi
podanymi w instrukcji. Narzędzia oraz materiały w nieodpowiednim stanie technicznym
mogą spowodować większe uszkodzenia narzędzi lub maszyny a nawet obrażenia.
- Należy regularnie przeprowadzać przeglądy maszyny pod kątem uszkodzeń. Przed
uruchomieniem maszyny, personel obsługi winien sprawdzić, czy nie są uszkodzone
jakiekolwiek części maszyny. Ponadto należy sprawdzać wzajemne ustawienie części
ruchomych maszyny, bicie części ruchomych a także ich stan i inne właściwości , jakie
mogą mieć wpływ na pracę maszyny. Wszelkie uszkodzone osłony lub inne części
maszyny należy bezzwłocznie wymienić lub naprawić. Uszkodzone części maszyny
mogą spowodować poważne uszkodzenia maszyny i/lub obrażenia ciała.
- Maszynę należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci oraz osób postronnych.
Warsztat stanowi potencjalnie niebezpieczne środowisko, w którym dzieci oraz osoby
postronne mogą odnieść obrażenia.
- Maszynę należy zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem. Przed
podłączeniem wtyczki do gniazdka zasilania należy sprawdzić, czy wyłącznik jest
ustawiony w pozycji “WYŁ”. W przypadku awarii zasilania, należy ustawić wyłącznik w
pozycji “WYŁ”.
- Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie osłony są zamontowane oraz włączone i
sprawne.
- Przed uruchomieniem maszyny należy usunąć wszelkie pozostawione na maszynie
klucze i narzędzia. Pozostawione narzędzia, resztki pasa oraz inne rzeczy mogą
spowodować obrażenia na skutek ich odrzucania z dużą prędkością.
- Do pracy z maszyną można używać wyłącznie zalecane akcesoria. Producent nie zaleca
użycia akcesoriów lub dostawek innych, niż oryginalne, gdyż mogą one spowodować
uszkodzenia maszyny lub obrażenia ciała.
- W przypadku użycia przedłużacza należy sprawdzić, czy jest on w dobrym stanie. W
każdym przypadku należy sprawdzić parametry przedłużacza porównując je z
parametrami prądu zasilania. Przewód przedłużacza o niewłaściwych parametrach
może spowodować spadek natężenia, a w konsekwencji spadek mocy i nadmierną
temperaturę w przewodzie. Prawidłowe rozmiary przewodów dla różnych długości podano
w normie EN 60204-1:2006 a zakres obciążenia podano na tabliczce znamionowej
maszyny.
- Podczas obróbki należy prawidłowo zabezpieczyć obrabiany element. Jeśli jest to
uzasadnione względami praktycznymi element można zamocować w uchwycie lub imadle.
UWAGA! Niewłaściwe zamocowanie obrabianego element może być przyczyną obrażeń.
- Obrabiany element należy podczas obróbki zbliżać w kierunku obracanego pasa.
Zbliżanie obrabianego elementu w innym kierunku może spowodować odrzucenie
elementu z dużą prędkością.
- Obróbki elementu nie należy wykonywać przy użyciu nadmiernej siły, gdyż może to
spowodować uszkodzenie maszyny lub obrażenia ciała.
- UWAGA! Podczas obróbki należy zachować ostrożność. Utrata równowagi podczas
obróbki elementu może doprowadzić do upadku na maszynę oraz obrażeń.
- Wchodzenie na maszynę jest zabronione. Przypadkowy kontakt z pracującym pasem
może spowodować uszkodzenia.
- Stanowisko pracy przy maszynie można opuścić dopiero, gdy maszyna została wyłączona
oraz zatrzymana. Niedozwolone jest pozostawianie pracującej lub uruchomionej maszyny,
gdyż może to spowodować obrażenia dzieci lub osób postronnych.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu, akcesoriów, regulacją lub zmianą ustawień
należy w pierwszej kolejności wyłączyć oraz odłączyć maszynę od zasilania.
- Wyłączoną maszynę należy zabezpieczyć przed dziećmi za pomocą kłódki. UWAGA!
Przypadkowe uruchomienie maszyny może spowodować obrażenia.
- Każdorazowo podczas obsługi maszyny oraz pracy, użytkownik winien zachować maksymalną
oraz kierować się rozsądkiem. Zabronione jest uruchamianie i obsługa maszyna przez
osoby pod wpływem alkoholu, leków, środków odurzających oraz przemęczone. Chwila
nieuwagi może być przyczyną obrażeń.
- Pył wytwarzany podczas obróbki elementu może być w przypadku niektórych materiałów
szkodliwy dla zdrowia. Maszynę należy uruchamiać w pomieszczeniach ze sprawną
wentylacją oraz należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed
szkodliwym pyłem. Jeśli możliwe należy zapewnić instalację odciągu pyłu.

 

2.5 Zasady bezpieczeństwa podczas obróbki
Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być przyczyną
poważnych obrażeń ciała.

- Niedozwolone jest uruchamianie maszyny, jeśli montaż nie został ukończony oraz
wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Personel niezaznajomiony z maszyną winien przejść szkolenie zapewniane przez
brygadzistę, instruktora lub inną wykwalifikowaną osobę.
- Użytkownik winien używać maszynę zgodnie z podanym zakresem parametrów
zapewniając zasilanie o odpowiednich parametrach.
- Jeśli możliwe użytkownik winien używać osłon. Przed rozpoczęciem pracy użytkownik
winien sprawdzić, czy osłony są sprawne oraz zamontowane.
- Użytkownik winien sprawdzać pas pod kątem jego stanu, stopnia zużycia oraz
naprężenia. Uszkodzony lub zbyt luźny pas należy wymienić na nowy.
- Użytkownik winien sprawdzić, czy pas został zamontowany oraz czy pracuje
poprawnie.
- Podczas obróbki personel obsługi winien zachować bezpieczną odległość od
powierzchni obrabianego elementu.
- Podczas obróbki personel obsługi winien zachować ostrożność oraz unikać sytuacji,
które mogłyby spowodować bezpośredni kontakt rąk z powierzchnią elementu
ciernego.
- Podczas obróbki zabronione jest przytrzymywanie obrabianego elementu, ścierką lub
za pomocą rękawiczek.
- Zabronione jest uruchamianie maszyny i obróbka elementu ustawianego w kierunku
przeciwnym do powierzchni ciernej.
- Zabronione jest uruchamianie maszyny, jeśli wcześniej nie usunięto wszelkich
pozostawionych na maszynie rzeczy (narzędzi, pozostałości , etc.)
- Podczas obróbki należy zachować minimalną odległość między stołem a
powierzchnią cierną.

- W przypadku użycia maszyny zatrzymującej pas w pozycji poziomej należy zapewnić
odpowiednie zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu.
- Obrabiany element należy przybliżać do powierzchni ciernej w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotów ruchu powierzchni.
- Podczas obróbki element należy mocno przytrzymywać na stole.
- Jeśli możliwe należy zapewnić instalację odciągu pyłu, lub zapewnić maski ochronne
dla personelu obsługi maszyny.
- Przed oraz po zakończeniu obróbki należy dokładnie oczyścić maszynę oraz system
odciągu pyłu.
- Niedozwolona jest obróbka elementów o długości poniżej 7” lub grubości poniżej 1/32”
- W przypadku obróbki elementów o dużej długości lub szerokości należy zapewnić
odpowiednią podpórkę.
- Przed rozpoczęciem montażu, demontażu akcesoriów, regulacją nastaw lub napraw
należy w pierwszej kolejności odłączyć maszynę od zasilania.
- Przed opuszczeniem miejsca pracy należy odłączyć maszynę od zasilania oraz
oczyścić stół/miejsce pracy oraz zabezpieczyć maszynę przed uruchomieniem
ustawiając wyłącznik w pozycji „WYŁ.”.

 

2.6 Zasady bezpieczeństwa dotyczące regulacji

Jeśli podczas regulacji konieczny jest demontaż zabezpieczeń, maszyna winna być
obsługiwana wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel. Podczas wykonywania
wszelkich prac, personel winien zastosować środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń oraz
uszkodzenia maszyny.
W przypadku nieprawidłowości podczas pracy maszyny, należy bezzwłocznie odłączyć
maszynę od zasilania oraz wyłączyć maszynę.
Użytkownik winien sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia są sprawne oraz włączone.
Przed rozruchem maszyny należy przeprowadzić próby oraz sprawdzić prace wszystkich
pasów, prędkość roboczą oraz, czy sprawny jest przycisk zatrzymywania.

 

2.7 Zasady bezpieczeństwa podczas pracy
Przed uruchomieniem maszyny, personel obsługi winien zapoznać się ze wskazówkami
oraz wytycznymi podanymi w instrukcji obsługi.
- Maszynę można uruchomić, pod warunkiem, że maszyna jest całkowicie sprawna
oraz w dobrym stanie technicznym, a wszystkie przewody elektryczne oraz wszystkie
komponenty elektryczne nie są uszkodzone.
- Przed uruchomieniem maszyny, personel winien sprawdzić, czy wszystkie części
zostały prawidłowo zamontowane oraz zabezpieczone, oraz czy usunięte zostały
wszelkie pozostawiane na maszynie obce przedmioty. Przed uruchomieniem
maszyny należy sprawdzić, czy przy maszynie nie są wykonywane jakiekolwiek
prace.

- Zabronione jest uruchamianie maszyny w przypadku zdemontowanych osłon.
- Demontaż osłon oraz zabezpieczeń jest zabroniony.
- Podczas pracy maszyny należy sprawdzać, czy maszyna nie powoduje
nadmiernego hałasu. W przypadku nieprawidłowości należy zatrzymać maszynę,
zidentyfikować oraz usunąć usterkę.
- W miejscu pracy należy utrzymywać czystość i porządek.
- Uruchamianie maszyny podczas burzy nie jest zalecane.

 

2.8 Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji
Wszelkie przeglądy i zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta maszyny.
Przed rozpoczęciem konserwacji, personel winien zapoznać się dokładnie z instrukcjami
dotyczącymi konserwacji maszyny.

 

- Przed rozpoczęciem konserwacji, należy każdorazowo w pierwszej kolejności
odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilania.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy każdorazowo w pierwszej kolejności
odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilania oraz zatrzymać maszynę.
- W przypadku wymiany części elektrycznych, w pierwszej kolejności
odłączyć wtyczkę od gniazdka zasilania. Wadliwe części należy wymieniać na
części oryginalne lub posiadające identyczne parametry techniczne.
- Demontaż osłon jest zabroniony. Jeśli podczas konserwacji konieczny jest demontaż
zabezpieczeń, maszyna winna być obsługiwana wyłącznie przez przeszkolony i
upoważniony personel. Podczas wykonywania wszelkich prac, personel winien
zastosować środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń oraz uszkodzenia maszyny.
- Przed uruchomieniem maszyny po zakończeniu konserwacji należy sprawdzić, czy
zamontowane zostały wszystkie osłony oraz zabezpieczenia.
- W miejscu przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych należy utrzymywać czystość
i porządek.
- Niedozwolone jest umieszczanie narzędzi lub innych przedmiotów na maszynie
podczas przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych.

 

3 Specyfikacja maszyny
3.1 Dane identyfikacyjne
Każda maszyna posiada tabliczkę identyfikacyjną z numerem seryjnym. Numer seryjny
został także wybity na obudowie maszyny.
Aby uzyskać od producenta maszyny dokładne informacje należy podać model oraz
numer seryjny maszyny.

 

3.2 Poziom hałasu
3.2.1 Kontrola poziomu hałasu
Kontrola poziomu hałasu została przeprowadzona przy maszynie uruchomionej oraz
pracującej pod obciążeniem przy parametrach znamionowych silników.

 

3.2.2 Wyniki pomiarów
Kontrolę poziomu hałasu przeprowadzono przy użyciu nowego paska oraz materiału Q235,
o wymiarach 40 x 60 mm.
Poziom ciśnienia akustycznego w otoczeniu w miejscu, gdzie przeprowadzano kontrolę
wynosił 51,2 dB (A).
Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku obsługi maszyny wynosił 89,7 dB (A).
Poziom ciśnienia akustycznego generowany przez maszynę wynosił 100,3 dB (A)
Uzyskane wyniki dotyczą emisji hałasu i nie muszą oznaczać warunków zapewniających
bezpieczeństwo. Chociaż istnieje zależność między wartością emisji a poziomem
narażenia, to wartości takie nie zapewniają wiarygodnych podstaw do określenia, czy
konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków ostrożności. Czynniki mające wpływ
na rzeczywisty poziom narażenia pracowników są uzależnione od właściwości
obrabianego materiału, innych źródeł hałasu, np. liczby pracujących w sąsiedztwie
maszyn oraz procedur pracy. Ponadto dozwolony maksymalny poziom natężenia hałasu
może być różny zależnie od kraju. Informacja ta może umożliwić użytkownikowi trafnie
ocenić ryzyko oraz jego stopień. Zaleca się, aby poziom hałasu w otoczenia nie
przekraczał 65dB (A).

 

4 Transport maszyny
4.1 Transport i składowanie
Podczas pakowania należy zabezpieczyć odpowiednio maszynę przed wstrząsami oraz
korozją. Maszynę należy transportować oraz przechowywać w temperaturze otoczenia -
25~55°C.
Podczas transportu oraz składowania maszynę należy zabezpieczyć przed opadami
atmosferycznymi lub innymi czynnikami, które mogą spowodować uszkodzenie
opakowania.

 

- Podczas transportu i przeładunku maszyny należy zachować ostrożność, a
wszelkie operacje winny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany i przeszkolony personel!
- Podczas załadunku lub rozładunku maszyny, należy zachować ostrożność z
uwagi na ryzyko obrażeń na skutek nadmiernego obciążenia!
- Transport maszyny można wykonywać wyłącznie za pomocą
przeznaczonych do tego celu urządzeń o odpowiedniej nośności. Informację
o wadze maszyny podano w rozdziale 3.
- Przed transportem maszyny należy sprawdzić, czy urządzenie
transportowe ma odpowiednią nośność w stosunku do wagi maszyny.

 

4.2 Transport
Standardowo maszyna jest dostarczana w drewnianej skrzyni. Na poniższym rysunku
przedstawiono metodę transportu skrzyni.

 

4.3 Kontrola zawartości opakowania
Po otwarciu skrzyni, należy sprawdzić, czy.
1) maszyna nie została uszkodzona podczas transportu
2) dostarczona została wraz z maszyną pełna dokumentacja
3) dane techniczne na tabliczce umieszczonej na maszynie są prawidłowe oraz zgodne
ze złożonym zamówieniem.
Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić do producenta.

 

4.4 Transport po odpakowaniu
Podczas odpakowania maszyny oraz elementów transportowanych luzem należy
zachować ostrożność . Do podnoszenia maszyny należy użyć specjalnych pasów o
odpowiedniej nośności zgodnie z Rys.4-2.

 

- Do podnoszenia maszyny lub jej poszczególnych elementów można
używać wyłącznie homologowanego sprzętu o odpowiedniej nośności
(>500 kg).
- Podczas podnoszenia należy zachować maksymalną ostrożność z
uwagi na ryzyko obrażeń!
- Przed podnoszeniem należy dokręcić wszystkie śruby.
- Podczas podnoszenia maszyny należy utrzymywać równowagę a do
podnoszenia maszyny należy używać wyłącznie specjalnych pasów.

 

W przypadku późniejszego transportu maszyny, należy przed jego
rozpoczęciem odpowiednio zabezpieczyć wszystkie kable oraz usunąć z
maszyny wszelkie opiłki.

 

Po ustawieniu maszyny należy usunąć smar zabezpieczający ze wszystkich powierzchni
maszyny pozbawionych powłoki lakieru. Po oczyszczeniu należy pokryć takie powierzchnie
dobrej jakości woskiem do podłóg domowego użytku.

 

5 Montaż maszyny
5.1 Przygotowanie do montażu
5.1.1 Warunki w miejscu pracy
Maszyna została zaprojektowana do pracy w następujących warunkach:
- Wysokość: poniżej 1000 m npm..
- Temperatura: 5oC~40 oC.
- Wilgotność względna: poniżej 50% przy temperaturze maks. +40 oC.
Wyższa wilgotność względna jest dozwolona pod warunkiem niższej temperatury
(np.90% przy 20 oC).
- Zapewnione w miejscu pracy oświetlenie o natężeniu minimum 500 luksów.
- Środowisko czyste, zapewniona dobra wentylacja oraz ilość wolnego miejsca
umożliwiająca swobodną obsługę, konserwację oraz dostęp do maszyny.

 

5.1.2 Parametry zasilania

Wskazówka: Użytkownik końcowy winien zapewnić ochronę przed
przepięciem na linii zasilania po zakończeniu montażu maszyny w wybranym
miejscu!
„ Napięcie
Moc wejściowa maszyny: 1/PE, AC 220 V 75 / 150
Moc wejściowa maszyny w przypadku innych modeli: 3/PE, AC 380V.
„ Częstotliwość
0,99~1,01 częstotliwości znamionowej (50 Hz, praca ciągła)
0,98~1,02 częstotliwości znamionowej (50 Hz, praca krótkotrwała)
„ Harmoniczne
Suma 2-5 zniekształceń harmonicznych nie może przekraczać 10% RMS
napięcia. Dodatkowe 2% RMS napięcia linii jest dozwolone dla sumy 6-30
harmonicznych.
„ Nierównowaga napięcia
Niedozwolone jest przekroczenie przez komponent o sekwencji zerowej lub
ujemnej 2% komponentu o sekwencji dodatniej.
„ Zabezpieczenie przed zwarciem oraz podłączane kable
Maszyna winna być wyposażona przez użytkownika końcowego w
zabezpieczenie przed zwarciem na linii zasilania. Zalecany jest prąd
znamionowy 10 A, a średnica przewodu wejściowego nie może być mniejsza niż
3×1,5mm2 (czarny) +1,5mm2 (PE, zielono-żółty).

 

5.2 Montaż
5.2.1 Miejsce wymagane do montażu maszyny

 

5.2.2 Montaż
Maszyna jest dostarczana w drewnianej skrzyni. Maszynę należy ustawić na płaskim
podłożu lub stole oraz zamocować za pomocą czterech śrub (M10).

 

5.2.3 Podłączanie do zasilania elektrycznego
Do przyłącza zasilania zalecane jest użycie kabla min. H07RN 1.5mm2. Użytkownik

winien także zapewnić na obwodzie zasilania bezpiecznik o wielkości 10 A. Przyłącze
elektryczne należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Maszynę należy zamontować w warsztacie, gdzie zapewniono odpowiednie
oświetlenie, dobrą wentylację w miejscu, gdzie nie ma zanieczyszczeń.
- Montaż należy wykonać fachowo z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- Instalację elektryczną może wykonać elektryk z uprawnieniami.
- Należy sprawdzić, czy prawidłowo zostały podpięte przewody uziemienia
Maszyny.

 

5.2.4 Podłączanie systemu odciągu pyłu
System odciągu pyłu należy podłączyć do wylotu pyłu z tyłu maszyny.
Wylot odciągu pyłu z przodu należy podłączyć do zbiornika lub worka. Jeśli worek
zostanie napełniony do połowy, należy przerwać pracę maszyny oraz opróżnić worek.

 

6 Rozruch próbny i uruchamianie
6.1 Konstrukcja
Szlifierka taśmowa składa się z korpusu oraz statywu. Korpus główny jest obracany oraz
można go ustawiać pod różnym kątem. Koło cierne szlifierki jest napędzane przez silnik
elektryczny.

 

6.3 Rozruch próbny

- Przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny, należy wykonać pomiar oporu
izolacji między częściami oraz pokrywą zewnętrzną. Dokładne wytyczne
podano w normie EN 60204-1:2006.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy maszyna jest stabilna.
- Następnie należy obrócić koło pasowe oraz inne części i sprawdzić czy
zapewniony jest swobodny ruch oraz czy nie słychać żadnych uderzeń lub bicia.
Maszynę można uruchomić, jeśli nie zauważano żadnych nieprawidłowości.

 

Użytkownik winien sprawdzić:
- czy zapewniony jest swobodny obrót, naciskając pas ręką.
- czy pas nie styka się z podporą elementu ciernego.
- czy obrót pasa odbywa się w prawidłowym kierunku. Jeśli kierunek obrotów nie jest prawidłowy,
należy go zmienić, zamieniając przewody faz w zaciskach wtyczki.

 

6.4 Uruchamianie
- Maszynę należy obsługiwać zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi!
- W przypadku zagrożenia maszynę należy zatrzymać!
- Maszynę może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Personel obsługi maszyny winien przez cały czas nosić okulary ochronne.
Jeśli konieczne należy także nosić maskę podczas pracy!
- Uziarnienie należy dobrać zależnie od oczekiwanych efektów. Im wyższy jest
wymagany połysk tym większe powinno być uziarnienie.
- Obrabiany element należy zbliżyć do powierzchni ciernej powoli a następnie
równo go przytrzymać.
- Wszystkie inne osłony winny być zamknięte podczas obróbki!

 

6.5 Regulacja

6.5.1 Regulacja kąta
Uchwyt szlifierki taśmowej jest luźny w pewnym zakresie kąta. Uchwyt należy dokręcić,

aby zapobiec wypadkom.

 

6.5.2 Regulacja pasa
W przypadku odchylenia pasa, należy go wyregulować za pomocą obrotowego pokrętła,
po wcześniejszym poluzowaniu śruby. Po zakończeniu regulacji ustawienia pasa, należy
dokręcić śrubę ponownie.

 

6.5.3 Wymiana pasa
Prawidłowe szlifowanie jest możliwe pod warunkiem użycia całkowicie czystego pasa. W
przypadku widocznych zanieczyszczeń, pas należy zregenerować.
Można to wykonać za pomocą pokrętła przesunięcia mimośrodowego, aby ścisnąć pas
maszyny. Po zdemontowaniu oraz wymianie pasa ciernego, pokrętło przesunięcia
mimośrodowego powinno powrócić do pierwotnego położenia. Należy postępować zgodnie
z poniższą procedurą:
ª Wyłącz maszynę.
ª Sprawdź, czy pas został zatrzymany.
ª Otwórz boczną osłonę za pomocą narzędzi.
ª Poluzuj pas przesuwając dźwignię zwalniania naprężenie pasa z pozycji A do B.
ª Wymień pas.
ª Napręż pas przesuwając dźwignię zwalniania naprężenie pasa z pozycji B do A.
ª Zamknij boczną osłonę za pomocą narzędzi.

 

7 Konserwacja
- Przed rozpoczęciem konserwacji należy w pierwszej kolejności odłączyć
wtyczkę od gniazdka zasilania. Regulację, smarowanie oraz zabiegi
konserwacyjne należy wykonywać przy zatrzymanej maszynie.
Koło cierne oraz wał sterujący wymagają regularnych przeglądów konserwacyjnych.
Należy także regularnie czyścić zewnętrzną pokrywę szlifierki taśmowej i usuwać
wszelkie pozostałości oraz piłki i pył.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Produkty tego samego producenta z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel