infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax 74 661 46 75, email: sklep@szalonymax.pl

18049852 Pionowa piła taśmowa do drewna Bernardo HBS 320 (szerokość/wysokość cięcia: 305/170 mm, moc: 1,1 kW)

Producent: 180 Bernardo
Kod produktu: 11-4002
18049852 Pionowa piła taśmowa do drewna Bernardo HBS 320 (szerokość/wysokość cięcia: 305/170 mm, moc: 1,1 kW)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Austriacka firma PWA BERNARDO oferuje szeroki wachlarz maszyn i urządzeń do obróbki metalu, drewna, blachy oraz dodatkowego wyposażenia.

 

Żeliwny odchylany stół (do 45 °), Solidna podstawa z blachy stalowej, 2 prędkości cięcia (370/800 m/min) pozwalające na idealne dopasowanie do obrabianego elementu, Wielorowkowy pasek napędowy dla optymalnego przeniesienia napędu, Koła zamachowe wykonane z aluminium odlewanego ciśnieniowo ze specjalną powłoką gumową znacząco przedłużającą żywotność taśm, Stabilna konstrukcja stalowa dla uzyskiwania najlepszych wyników.

 

Zakres dostawy:

  • Piła taśmowa
  • Przymiar do cięć ukośnych
  • Prowadnica
  • Podstawa
  • Oświetlenie LED

 

DANE TECHNICZNE:

Szerokość cięcia 305 mm
Wysokość cięcia 170 mm
Długość taśmy 2240 mm
Prędkość cięcia 370 / 800 m/min
Wymiary stołu 480 x 390 mm
Wysokość stołu 985 mm
Pochylenie stołu piły 0-45°
Króciec ssący 100 mm
Moc silnika S1 100% 0,75 kW (1,0 KM)
Moc silnika S1 40% 1,1 kW (1,5 KM)
Wymiary urządzenia 800 x 600 x 1600 mm
Napięcie 230 V
Waga ok. 62 kg

 

Instrukcja obsługi:

Drodzy Klienci!
Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu naszej firmy.
Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana wyłącznie dla naszych Klientów.
W tym podręczniku znajdą Państwo wszystkie potrzebne wskazówki dotyczące prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji i zaopatrzenia w części zamienne.
UWAGA:
Producent na bieżąco dokłada wszelkich starań w zakresie optymalizacji maszyny, ale może się zdarzyć, że zmiany albo ewentualne poprawki nie są zawarte w tej instrukcji obsługi. Jednakże staramy się stale o jej bieżącą aktualizację.
Zanim maszyna zostanie uruchomiona, należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi.
W ten sposób zapobiegną Państwo wystąpieniu ewentualnych problemów i uszkodzeń maszyny, które mogą powstać w przypadku nieprawidłowej obsługi.
Ekonomiczne i bez zakłóceń funkcjonowanie maszyny możliwe jest jedynie wówczas, jeśli maszyna podlega regularnej konserwacji i jest właściwie obsługiwana.
Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych zaleceń i wskazówek.

 

Ostrzeżenie!!!
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące prawidłowej instalacji, utrzymania maszyny w dobrym stanie, obsługi maszyny/osprzętu.
Niewłaściwe przeczytanie, niewłaściwa interpretacja i niewłaściwe zastosowanie poleceń, zawartych w niniejszej instrukcji, mogą doprowadzić do powstania obrażeń ciała czy szkód materialnych.
Właściciel maszyny / tego osprzętu jest wyłącznie sam odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie maszyny.
Producent /dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała ani za szkody materialne powstałe wskutek niedbalstwa, niewłaściwej obsługi, zmian wprowadzonych na maszynie albo nieprawidłowego zastosowania [maszyny].
Techniczne i optyczne zmiany mogą być przeprowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia w toku dalszego rozwoju. Wszystkie wymiary, wskazówki i dane tej instrukcji obsługi są podawane dlatego bez zagwarantowania [, że są aktualne – przyp. tłum.]. Dlatego nie można dochodzić roszczeń prawnych na podstawie tej instrukcji obsługi.
Tabliczki bezpieczeństwa na maszynie ostrzegają i pokazują, jak operator może uniknąć obrażeń. Właściciel maszyny musi zadbać o to, by tabliczki bezpieczeństwa pozostały na swoim miejscu i by były czytelne. Skoro tylko tabliczki będą nieczytelne, muszą zostać wymienione, dopiero wówczas wolno ponownie obsługiwać tę maszynę.

 

Ogólne wskazówki dot. bezpieczeństwa pracy
Wskazówki dot. bezpieczeństwa [pracy] oraz instrukcję obsługi należy dokładnie przeczytać i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie poleceń lub wskazówek bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Instrukcję obsługi należy przechowywać w zasięgu operatora i przekazać ją również następcy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na maszynie dotyczących bezpieczeństwa oraz tych, które informują o niebezpieczeństwie. Jeśli w trakcie rozpakowywania zostaną stwierdzone szkody powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę. Urządzenia nie wolno dopuścić do pracy! Opakowanie należy usunąć dbając o środowisko, należy przekazać je do odpowiedniego miejsca zbiorczego.

 

Bezpieczne miejsce pracy
Należy pamiętać, by maszynę obsługiwały jedynie te osoby, które zostały zaznajomione z jej obsługą i związanym z tym niebezpieczeństwem wypadków oraz które są w pełni władz umysłowych i fizycznych. Należy upewnić się, że wskazówki bezpieczeństwa zostały jasno i wyraźnie zrozumiane. Dzieciom i młodzieży nie wolno obsługiwać tej maszyny (wyjątek: młodzież w wieku powyżej 16 lat - pod nadzorem).
Dzieci i osoby nieupoważnione powinny trzymać się z dala od maszyny. Jeśli maszyna nie jest używana, należy ją odłączyć od prądu, należy deaktywować przełącznik, by utrudnić włączenie maszyny osobom nieupoważnionym.
Praca maszyny bez nadzoru. Nigdy nie wolno zostawiać uruchomionej maszyny bez nadzoru. Takie zachowanie powoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia wypadku albo powstania szkód materialnych. Zanim maszynę pozostawi się bez nadzoru, należy ją wyłączyć i poczekać, aż wszystkie obracające się części zatrzymają się.
Należy dbać o czystość miejsca pracy i maszyny oraz pamiętać o dobrym, nierażącym oświetleniu na stanowisku pracy (wg krajowych postanowień). Nieporządek albo niewystarczające oświetlenie mogą doprowadzić do wypadków. Nie wolno pozostawiać w bezpośrednim obszarze roboczym żadnych narzędzi, przedmiotów ani kabli.

 

Bezpieczna praca / Ryzyko pozostałe / Indywidualne środki ochronne
Maszynę używać wyłącznie w rozumieniu ustaleń dotyczących użytkowania i przy zachowaniu technicznych granic (patrz „Dane techniczne”).

 

Należy nosić odpowiednie okulary ochronne. Należy chronić oczy przed latającymi odłamkami i wiórami, które mogą spowodować uszkodzenia. W przypadku niestosowania się do zaleceń mogą powstać poważne obrażenia oczu!

 

Należy zawsze używać maski przeciwpyłowej, jeśli podczas pracy maszyny wydobywa się pył i jeśli we własnym zakresie nie można zapewnić aspiracji. Najczęściej wydobywający się rodzaj pyłu (drewno, metal) może powodować powstawanie chorób dróg oddechowych. Dlatego należy zasięgnąć informacji, z jakim rodzajem pyłu ma się do czynienia i nosić zawsze odpowiednią maskę ochronną, która ten rodzaj pyłu filtruje.

 

Należy zawsze używać adekwatnych słuchawek ochronnych podczas pracy maszyny. Hałas spowodowany pracą maszyny może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu /utraty słuchu. Dane dot. maszyny znajdują się w „Danych technicznych”.

 

Należy pracować w odpowiedniej odzieży. Nie nosić szerokich ubrań, rękawiczek, krawatów, szalików, biżuterii, włosy nie mogą być rozpuszczone - ze względu na niebezpieczeństwo wciągnięcia ich przez ruchome części maszyny. Przy długich włosach należy założyć nakrycie głowy/ siatkę do włosów.

 

Zawsze nosić antypoślizgowe buty albo specjalne buty ochronne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku manipulowania ciężkimi przedmiotami poddawanymi obróbce.

 

Tylko podczas wymiany narzędzi skrawających używać rękawiczek.
Podczas pracy przy obracających się częściach maszyn noszenie rękawic jest zabronione.

 

Zachować ostrożność! Zwracać uwagę na to, co się wykonuje oraz podchodzić do pracy z zachowaniem rozsądku. Uruchomienie maszyny pod wpływem alkoholu, narkotyków czy leków jest surowo zabronione! Nie użytkować maszyny w przypadku zmęczenia lub braku koncentracji.

 

W otoczeniu stwarzającym zagrożenie wybuchem, w którym znajdują się gazy, pyły albo inne łatwopalne płyny, nie wolno pracować na maszynie. Iskry spowodowane pracą maszyny mogą zapalić pył, palne płyny lub opary.

 

Podczas prac związanych z konserwacją, poprawiających sprawność albo czyszczących od maszyny odłączyć wtyczkę sieciową. Przed ponownym podłączeniem maszyny do prądu należy upewnić się, że wł./wyłącznik znajduje się w pozycji „OFF“. Jeśli urządzenie nie będzie więcej używane, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

 

Maszyny nie czyścić sprężonym powietrzem.
Eksploatować maszynę z zachowaniem ostrożności. Utrzymywać narzędzia naostrzone i czyste w celu zapewnienia najlepszej i najpewniejszej wydajności pracy. Przestrzegać poleceń dotyczących konserwacji i wymiany osprzętu.
Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz przekonać się, że działają prawidłowo. Pracować zawsze stosując zalecane urządzenia ochronne.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić maszynę, czy nie ma uszkodzeń. Maszyna zawsze powinna być sprawdzona pod kątem jej działania. Ruchome części nie mogą być zablokowane i muszą pracować bez zarzutu. Nigdy nie wolno pracować na maszynie w przypadku jej defektu. Urządzenia ochronne i części, które są uszkodzone, powinny być prawidłowo naprawione przez uznany warsztat specjalistyczny lub wymienione przez serwis obsługi klienta.

 

Przed włączeniem [maszyny] sprawdzić, czy klucze, narzędzia nastawcze i nieużywane narzędzia zostały usunięte.
Nie przeciążać maszyny. Maszyna i narzędzia nie powinny być stosowane w celach, dla których nie zostały przewidziane (patrz „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”).
Zabezpieczać narzędzie i przedmiot obrabiany! Podczas pracy przedmiot obrabiany powinien być stabilnie zamocowany, a narzędzie pewnie przymocowane. Nie pozostawiać włożonych kluczy do narzędzia.

 

Zwracać uwagę na postawę ciała. Maszyna została zaprojektowana i zbudowana wg ergonomicznych zasad, jednakże przy pracach konserwujących czy czyszczących może dojść do znacznego fizycznego nadwyrężenia ciała. Dlatego przy pracach związanych z większym obciążeniem (narzędzie/przedmiot obrabiany) zwracać uwagę na swoje granice wytrzymałości i stosować w razie potrzeby techniczne środki pomocnicze.
Prawidłowy montaż maszyny. Wszystkie części muszą być prawidłowo zamontowane i spełniać wszystkie warunki, aby zapewnić nienaganną pracę maszyny (patrz „Instrukcja montażu”).

 

Ostrzeżenie! Obracające się części. Zwracać uwagę, by pod żadnym pozorem nie sięgać do rotujących przedmiotów obrabianych albo części maszyny i uważać, by biżuteria czy części ubrania nie zostały zahaczone przez obracające się części. Istnieje poważne niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

 

Ostrzeżenie! Ostre wióry! Nigdy nie usuwać wiórów gołymi rękoma. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Do usuwania wiórów używać właściwych bosaków do wiórów. Gdy maszyna jest wyłączona, można usuwać wióry za pomocą pędzla albo miotełki. Do czyszczenia nigdy nie stosować sprężonego powietrza!

 

Stosować tylko oryginalne części! Jako części zamienne, a w szczególności w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających i narzędzi skrawających stosować tylko części oryginalne, ponieważ części, które nie zostały sprawdzone i dozwolone przez producenta, mogą doprowadzić do nieprzewidywalnych uszkodzeń.
Przed użyciem maszynę ustawić zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montażu! W przypadku stosowania dolnej części korpusu [łoża] maszyny albo stołu warsztatowego musi być zapewniona wystarczająca nośność [udźwig] (waga maszyny/ waga narzędzi(a)/ waga przedmiotu obrabianego) oraz trzeba przykręcić ją/go mocno do maszyny przed rozpoczęciem pracy.
Pomiary na zamocowanych narzędziach wolno wykonywać tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana. Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe lub za duże do tej maszyny.
Nigdy nie stosować pękniętych, zdeformowanych czy zreperowanych narzędzi, należy je natychmiast oddać na złom!
Nigdy nie używać maszyny, jeśli jej urządzenia zabezpieczające są wadliwe – mogą być bardzo niebezpieczne i muszą zostać natychmiast naprawione.
Gdyby podczas pracy na maszynie wystąpiły problemy, maszynę trzeba natychmiast wyłączyć.
(Usuwanie zakłóceń patrz „Rozwiązywanie problemów” albo skontaktować się ze sprzedawcą)

 

Bezpieczeństwo elektryczne
Przed uruchomieniem [maszyny] zwrócić uwagę, czy przyłączenie do sieci elektrycznej zostało przeprowadzone przez specjalistę elektryka, wyjątek stanowią maszyny z już wmontowaną wtyczką.
Prawidłowe napięcie w sieci! Zwrócić uwagę, czy dane na tabliczce znamionowej [maszyny] zgadzają się z napięciem sieciowym maszyny, ewent. mogą odbiegać najwyżej 10%. Jeśli napięcie źródła prądu nie zgadza się z wymaganym napięciem dla maszyny, może to doprowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała albo uszkodzeń maszyny.

 

Niebezpieczeństwo elektryczne! Maszyny wolno stosować jedynie wtedy, jeśli są podłączone do sieci elektrycznej z funkcjonującym przewodem ochronnym (PE). Przewody przyłączeń do sieci, przedłużacze i obudowy elektrycznych elementów budowy muszą podlegać regularnej kontroli. Usterki muszą być usuwane przez uznanego specjalistę elektryka. Nie dotykać kabla, jeśli został uszkodzony albo przecięty podczas pracy, ale natychmiast wyciągnąć wtyczkę sieciową. Nigdy nie używać maszyny z uszkodzonym kablem.
Chronić kabel zasilania! Kabla zasilania nie wolno stosować do celów, do których nie został on przeznaczony. Kabla nie powinno się używać do wyciągnięcia wtyczki z gniazdka. Wtyczkę wyciągać z gniazdka trzymając ją za obudowę. Chronić kabel przed olejami, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami. Nigdy nie pracować [na maszynie], jeśli kabel zasilania jest uszkodzony.
Przedłużacz/ bęben kablowy. Kabel z bębna rozwinąć całkowicie przed jego użyciem i sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Przedłużacz i wtyczka muszą posiadać sprawny przewód ochronny.

 

Podczas podłączania maszyny zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotów silnika – patrz strzałka (dla 400 V)

 

Magazynowanie oraz utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty
Jeśli maszyna nie była używana przez dłuższy czas – maszynę spryskać środkiem antykorozyjnym. Przy ponownym uruchomieniu maszyny za pomocą silnika przekładniowego [reduktorowego], maszyna musi być uruchomiona na niskich obrotach ok. 10 – 15 min, aby zapewnić równomierne nasmarowanie olejem.
Należycie dbać o narzędzie! Zwracać uwagę, żeby narzędzia były zawsze naostrzone, suche i czyste. W ten sposób będzie zagwarantowana pewniejsza i lepsza praca. Zawsze trzeba przestrzegać wskazówek dot. wymiany narzędzi i przepisów związanych z konserwacją.
Narzędzia nieużywane przechowywać w bezpiecznym miejscu! Narzędzia nieużywane powinny być przechowywane w miejscu zamykanym na klucz, suchym i poza zasięgiem dzieci.
Stosować tylko oryginalne części zamienne. Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne Bernardo albo takie, które zostały dozwolone przez producenta. Użycie innych części może spowodować zagrożenie. Równocześnie wygasają przez to roszczenia gwarancyjne.
Naprawy przeprowadzane tylko przez specjalistów! Przestrzegać: prace naprawcze mogą wykonywać jedynie wykształceni specjaliści albo warsztaty specjalistyczne.

 

UWAGA!!! Nawet przy przestrzeganiu wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy istnieje pewne ryzyko pozostałe, np. niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń poprzez kontakt z narzędziami, odrzut przedmiotu obrabianego, daleko wyrzucane opiłki metalu.
Maszynę obsługiwać zawsze sumiennie i z rozsądkiem, aby uniknąć powstania uszczerbku na zdrowiu, jak również uszkodzeń maszyny.

 

Typowe instrukcje bezpieczeństwa dla pilarek
- Upewnić się, że pokrywa ochronna podczas obsługi [eksploatacji] działa prawidłowo. Musi się samodzielnie zamykać i swobodnie poruszać; gdy jest otwarta, nie wolno jej mocować [zaciskać].
- Nigdy nie pracować z wykorzystaniem maszyny bez urządzenia ochronnego.
- Zawsze używać zawartego w dostawie drążka do przesuwania i drewnianego elementu przesuwnego.
- W celu uniknięcia skośnego ustawienia przedmiotu obrabianego musi on pewnie leżeć na powierzchni maszyny.
- Długie przedmioty obrabiane muszą być podparte na wolnym końcu. Podczas obróbki nigdy druga osoba nie powinna trzymać przedmiotu obrabianego ani go podpierać. Zawsze stosować właściwych [urządzeń] do przedłużania stołu piły lub mocowań do przedmiotu obrabianego.
- Piły [brzeszczoty piły] przechowywać w taki sposób, by nikt nie odniósł obrażeń ciała.
- Podczas pracy zawsze stać z boku w stosunku do piły. Kawałki można usuwać z boku piły, w ten sposób nie będą one ponownie złapane.
- Od razu wymieniać wygięte, porysowane i/ lub stępione piły. Wolno używać jedynie piły w stanie nienagannym i naostrzone.
- Dopasować siłę posuwu i nacisku do materiału i konturów przedmiotu obrabianego oraz do stosowanej piły taśmowej. Unikać przeciążenia silnika napędowego i w szczególności zaklinowania piły podczas obróbki kątów, kantów itd.
- Zanim piła zostanie doprowadzona do przedmiotu obrabianego, musi osiągnąć pełną prędkość obrotową.
- Do obrabianego materiału dobrać odpowiednią piłę. Przy tym zwracać uwagę też na prawidłowy kierunek obrotów piły. Podczas montażu piły i jej użycia stosować się do instrukcji producenta.
- Obróbce poddawać zawsze tylko jeden przedmiot obrabiany. W pewnych okolicznościach większa ilość przedmiotów obrabianych leżących obok siebie czy na sobie może nie być prawidłowo umocowana. W takim wypadku może dojść do zablokowania piły.
- Nie wywierać na piłę bocznego nacisku i chronić ją przed uderzeniem czy upadkiem.
- Gdy maszyna jest włączona, nigdy nie chwytać obszaru piły z tyłu szyny ogranicznika w celu usunięcia wiórów, trzymania przedmiotu obrabianego czy z innych powodów. Istnieje niebezpieczeństwo cięcia przez piłę.
- Zwracać uwagę, by na prowadnicy [torze] skrawania nie było przeszkód.
- Jeśli dojdzie do zablokowania piły, trzeba ją natychmiast wyłączyć. Dopiero wówczas wolno usuwać zaklinowany przedmiot obrabiany.
- Podczas pracy piła bardzo się nagrzewa, chwytać ją dopiero, gdy ostygnie.
- Zwracać uwagę na wymiary piły. Dla tarczówek średnica otworu musi pasować bez luzu do wrzeciona narzędzia.
- Blokady wrzeciona wolno używać jedynie przy pile znajdującej się w bezruchu.
- Zwracać uwagę na maks. dopuszczalną prędkość piły.

 

UWAGA !!!
Do wypadków dochodzi często wskutek nieuwagi albo niewystarczającej znajomości maszyny. Dlatego używać maszyny z zachowaniem uwagi, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia obrażeń. W przypadku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa zwiększa się wielokrotnie ryzyko wystąpienia obrażeń.
Zestawienie nt. zasad bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z maszyną może nie być kompletne, ponieważ każde środowisko pracy jest inne. Niezależnie od tego bezpieczeństwo operatora powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Niedbałe zachowanie podczas obchodzenia się z maszyną może doprowadzić do obrażeń ciała operatora, uszkodzeń osprzętu albo maszyny, albo do słabych wyników pracy.

 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Maszyna jest przeznaczona do użycia tylko w pomieszczeniach zamkniętych (temperatura pomiędzy 0 a 25°C).
Maszyna służy do piłowania drewna i podobnych materiałów. Materiały jak elastyczne tworzywa sztuczne (guma), łatwopalne materiały (magnez) czy o podobnych właściwościach nie nadają się do obróbki.

 

Wzór użytkowania:
Hobby: Maszyna jest przewidziana do przeciętnego użytkowania 2 godz. /dzień ewent. 25 % czasu włączenia. To odpowiada maksymalnie 150 godz./rok.
Ponadto maszyna musi być na bieżąco czyszczona, konserwowana i w przypadku uszkodzeń naprawiana. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednich artykułach „Konserwacja, czyszczenie, naprawa”.

 

Kwalifikacje operatora
Transport: Transportować mogą tylko te osoby, które są wykwalifikowane w obchodzeniu się z dźwignicami i które potrafią zapewnić właściwe zabezpieczenie ładunku w samochodzie.
Obsługa: Personel specjalistyczny, ale też przyuczony personel pomocniczy może obsługiwać tę maszynę, jeśli jest zaznajomiony z przepisami dot. zapobiegania wypadkom i podstawami piłowania. Operator musi posługiwać się tym samym językiem, w jakim jest napisana instrukcja obsługi.
Jeśli operator, który obsługiwał maszyny hobbystyczne, nie posiada wystarczającej wiedzy fachowej, zaleca mu się pilnie, żeby np. przyuczył się na podstawie literatury specjalistycznej. Niniejsza instrukcja obsługi zakłada już z góry znajomość wyżej wymienionej wiedzy specjalistycznej.
Czyszczenie: Do czyszczenia nie jest wymagana specjalistyczna wiedza nt. maszyn, a jedynie znajomość podstaw dot. przepisów zapobiegania wypadkom, jak również wiedza dot. stosowanych substancji zanieczyszczających i czyszczących.
Naprawa: Naprawy maszyn może dokonywać tylko wykwalifikowany mechatronik, ślusarz albo inny podobnie wykwalifikowany personel. Prace na instalacjach elektrycznych może wykonywać jednakże tylko specjalista elektryk albo personel z porównywalnym wykształceniem zawodowym.
Demontaż: Przeprowadzany wyłącznie przez ślusarza.

 

Utylizacja: Utylizacja przez osoby uprawnione do usuwania odpadów.
• Podczas utylizacji usunąć olej.
• Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz „Instrukcja dot. konserwacji”) muszą być usunięte.
• Maszynę i substancje problemowe utylizować wg krajowych przepisów.
• Elektryczne wyposażenie maszyny utylizować jak złom elektroniczny, a wszystkie części metalowe maszyny oddać do recyklingu.

 

Transport
Maszyny są wysyłane do klienta porządnie zapakowane. Zwrócić uwagę na oznaczenia na opakowaniu (w szczególności prawidłowe mocowanie pasów). Gdy maszyna jest podnoszona, nie wolno jej stawiać do góry nogami ani ustawiać jej w pozycji pochyłej. Pasy dźwigu powinny być umocowane na krzyż.
Aby usunąć opakowanie, maszynę podnieść za pomocą wózka widłowego (Rys.1).
Przed poniesieniem maszyny zablokować wszystkie uchwyty i położyć miękki materiał pomiędzy linami a maszyną, żeby uniknąć uszkodzeń maszyny i lakieru.
Do podnoszenia maszyny stosować mocnych lin i pasów o odpowiednim udźwigu i [będących] w nienagannym stanie (dane nt. wagi maszyny znajdują się w „Danych technicznych”). Podczas transportu zachowywać równowagę. (Rys.2) [Przyp. tłum.: W oryginale nie zamieszczono rys. 2.].

 

Maszyna przewidziana jest do transportowania za pomocą wózka widłowego lub wózka niskiego podnoszenia (nie za pomocą dźwigu).
Punkt ciężkości maszyny musi leżeć pomiędzy widłami wózka transportowego.
Widły wózka transportowego muszą zawsze sięgać przez całą maszynę.
Zawsze zwracać uwagę, by maszyna znajdowała się w pozycji poziomej podczas transportu i instalowania. Maszyny nie przechylać ani nie pozwolić, by upadła!

 

Rozpakowywanie
1. Maszynę rozpakować dopiero bezpośrednio na przewidzianym miejscu instalowania.
2. Usunąć odpowiedni materiał opakowania.
3. Odkręcić śruby mocujące, jeśli zostały umieszczone dla zabezpieczenia maszyny podczas transportu.
4. Miejsce pracy wybrać suche i dobrze oświetlone oraz, żeby było wystarczająco dużo miejsca potrzebnego do obsługi maszyny.
5. Stosować właściwy podnośnik (patrz „Waga Dane techniczne“), aby maszynę wyciągnąć z opakowania. Przed podniesieniem maszyny zwrócić uwagę na zachowanie równowagi (patrz „Punkty mocowania”).
6. Wszystkie powierzchnie podlegające konserwacji wyczyścić łagodnym rozpuszczalnikiem, naftą oświetleniową lub dieslem. Nie stosować rozcieńczalników lakowych ani benzyny, ponieważ mogłyby uszkodzić lakierowaną powierzchnię. Na wyczyszczoną powierzchnię wpuścić olej silnikowy 20W.
7. Materiał opakowania zutylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Instalacja maszyny
Instalacja
Maszynę trzeba postawić na solidnym/stabilnym i płaskim podłożu oraz przykręcić. W zależności od jakości podłoża zastosować właściwe mocowania [kotwy] do podłoża.
Jeśli maszyna została dostarczona z podstawą, najpierw trzeba przykręcić podstawę do podłoża, a następnie podstawę z maszyną (zapewnienie stabilności).
Zawsze zwracać uwagę na wystarczająco dobre oświetlenie na miejscu pracy wg krajowych przepisów (we własnym zakresie). W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny musi znajdować się gniazdo wtykowe albo okablowanie wykonane przez specjalistę elektryka.
Należy pamiętać, że trzeba zachować odstęp do muru wynoszący ½ metra, a z przodu 1 metr albo należy kierować się największą wielkością przedmiotu obrabianego, który ma być poddany obróbce. W odległości 1 ½ metra nie może znajdować się inne miejsce pracy ani trasa komunikacyjna.

 

Przestrzegać, by po stronie operatora znajdowały się przedmiot obrabiany, skrzynka z narzędziami, obszar przeznaczony dla osprzętu, obszar roboczy, obszar konserwacji, gdy maszyna jest uruchamiana. Nie stawiać maszyny zbyt blisko ściany, obok innych maszyn lub przedmiotów. Zawsze zwracać uwagę, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca do pracy i nie być poszkodowanym albo narażonym na odniesienie obrażeń z powodu innych obok znajdujących się maszyn (np. poprzez wyrzut wiórów).

 

Uruchomienie
Należy sprawdzić wszystkie części i ustawienia maszyny pod kątem nienagannego stanu i prawidłowego działania. Przestrzeganie zaleceń zw. z bezpieczeństwem pracy i prawidłowa obsługa maszyny gwarantują precyzyjną pracę i zapobiegają ewentualnym niebezpieczeństwom wypadku.

 

Piła taśmowa
Wybór właściwej piły taśmowej ma decydujący wpływ na moc skrawania.
Używać pił taśmowych tylko dobrze naostrzonych i bez wad. Wadliwe piły taśmowe zwiększają niebezpieczeństwo wypadku i zmniejszają wydajność pracy.
Podczas cięcia krzywizn [linii cięcia] naciskanie piłą taśmową musi następować swobodnie. Za pomocą wąskich pił taśmowych można ciąć mniejsze promienie niż za pomocą szerszych pił taśmowych.

 

Rolki prowadzące
Rolki prowadzące ustawić nad i pod stołem piły na daną szerokość taśmy. Krawędzie przednie [natarcia] rolek prowadzących mogą sięgać najwyżej do dna wrębu międzyzębnego piły taśmowej. Rolki prowadzące powinny lekko dotykać piły taśmowej.
Piła taśmowa nie może się zacinać!
Rolki prowadzące trzeba regularnie ustawić od nowa.

 

Prędkość cięcia
370 m/min dla drewna, drewna twardego
800 m/min dla drewna miękkiego
UWAGA!
Ustawianie prędkości cięcia [skrawania] może odbywać się tylko w czasie, gdy maszyna jest zatrzymana. Wyciągnąć wtyczkę sieciową!
Pasy luzuje i napina się dolnym kołem ręcznym (105). Pas powinien być tak napięty, żeby można go było nacisnąć na szerokość ok. kciuka.

 

Utrzymanie maszyny w dobrym stanie obejmujące dogląd, konserwację i remonty
Ważnym warunkiem jest właściwa i regularna konserwacja, by zapewnić bezpieczne i bez zakłóceń funkcjonowanie, długą trwałość maszyny oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów.

 

Ochrona środowiska
Zwrócić uwagę, by oleje czy inne płyny nie dostały się do gleby.
W przypadku wylania płynów albo olejów natychmiast zastosować właściwy środek absorbujący olej oraz uważać, by utylizować je odpowiednio wg krajowych przepisów dot. ochrony środowiska.

 

Konserwacja
Prace przezbrojeniowe, nastawcze, pomiarowe i czyszczące przeprowadzać tylko przy wyłączonym silniku.
Wyciągnąć wtyczkę i poczekać, aż obracające narzędzie zatrzyma się.
Wszystkie urządzenia ochronne i zabezpieczające trzeba ponownie zamontować natychmiast po zakończeniu prac naprawczych i konserwacyjnych.
Zaleca się:
- nasmarować segment odchylny stołu, urządzenie napinające taśmę oraz prowadnicę listwy zębatej regulacji grubości materiału przecinanego.
- regularnie czyścić piłę taśmową. Drewno pozostawia ślady żywicy, które sklejają piłę taśmową.
- regularnie sprawdzać piłę taśmową. Uszkodzoną piłę taśmową natychmiast wymienić.
- regularnie kontrolować i nastawiać rolki prowadzące oraz łożyska dociskowe [przeciwprężne].
- wymienić wyrobioną wkładkę do stołu piły.
- zawsze usuwać żywicę z powierzchni stołu.
- nie używać do czyszczenia środków czyszczących czy rozpuszczalników łatwopalnych lub wytwarzających szkodliwe opary.
Jeśli piktogramy na maszynie są nieczytelne, trzeba umieścić nowe.

 

Wieniec nakładany na koła taśmy
Gumowy wieniec nakładany na koła taśmy jest częścią zużywalną. W przypadku zużytego wieńca nakładanego nie jest możliwy dokładny bieg piły taśmowej. Trzeba wymienić stare gumowe wieńce nakładane na nowe.

 

Utylizacja
- Olej trzeba usunąć podczas utylizacji.
- Smary i substancje mogące stwarzać problemy (Występowanie patrz „Instrukcja konserwacji“) trzeba usunąć.
- Maszynę oraz właściwe substancje problemowe trzeba utylizować wg krajowych przepisów.
- Elektryczne części maszyny trzeba oddać na złom z częściami elektronicznymi, a wszystkie metalowe części maszyny oddać do recyklingu.

 

Warunki udzielania gwarancji
1. Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od momentu dostarczenia maszyny.
2. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad, które zakłócają prawidłowe działanie maszyny.
3. W przypadku roszczeń gwarancyjnych zwrócić się na piśmie do sprzedawcy specjalistycznego podając dokładny opis wady.
4. Rękojmia i gwarancja wygasają w przypadku, jeśli przedmiot zakupu został zmieniony przez osoby trzecie albo przez montaż części obcego pochodzenia i jeśli powstałe uszkodzenia mają związek przyczynowo-skutkowy z dokonaną zmianą. Rękojmia i gwarancja wygasają również przy nieprzestrzeganiu przepisów zakładu dostawczego o obchodzeniu się z przedmiotem zakupu oraz jego konserwacją. Wyłączone są również uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego lub niedbałego obchodzenia się [z przedmiotem zakupu].
5. Po upływie okresu gwarancyjnego naprawy mogą być dokonywane przez specjalistyczne firmy, przy czym koszty ponosi klient.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Produkty tego samego producenta z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel