infolinia: 661 148 939 od 9.30 do 16.00,
fax , email: sklep@szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 4498904 Chwytak elektromagnetyczny do ładunków Tractel® magfor300 (udźwig: 300 kg)

Producent: Tractel 449
DOSTAWA GRATIS! 4498904 Chwytak elektromagnetyczny do ładunków Tractel® magfor300 (udźwig: 300 kg)
Rozmiar
wybierz
Cena brutto
Wysyłka
sprawdź koszt dostawy
Sprzedawane po
1szt.
Do koszyka
szt.()

Platforma ratalna - zakupy na raty przez internet bez wychodzenia z domu     Platforma ratalna - Prosty i
szybki leasing przez internet - mimimum formalności

PEŁEN OPIS

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju"
Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce. 
"Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!"

Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.

 

 

Grupa TRACTEL® powstała w 1941 roku. Jednym z pierwszych sukcesów TRACTEL® było otrzymanie licencji na produkcję uniwersalnego wciągnika linowego TIRFOR™. W owych czasach wciągnik TIRFOR™ był rewolucyjnym urządzeniem, które znacznie ułatwiało manewrowanie różnymi typami ładunków. Grupa TRACTEL® nigdy nie zaprzestała ulepszania wciągnika TIRFOR™, czego dowodem są liczne opatentowane wersje ulepszone oraz wersje przeznaczone do zastosować przemysłowych.

Wraz z pojawieniem się w roku 1975 wciągnika TIRAK™ nastała era nowej generacji wciągników silnikowych. Obecnie, dzięki wciągnikom TIRFOR™ i TIRAK™, Grupa TRACTEL® stała się światowym liderem w dziedzinie produkcji ręcznych wciągników liniowych jak i elektrycznych wciągników do rusztowań wiszących. TRACTEL® jest również światowym liderem w produkcji urządzeń i platform umożliwiających stały dostęp do elewacji budynków.

Innowacją była również seria cyfrowych dynamometrów o udźwigu maksymalnym 250 ton, którą wprowadzono w latach 80-tych pod handlową nazwą DYNAFOR™. W latach 90-tych, wykorzystując własne rozwiązania technologiczne, Grupa TRACTEL® wprowadziła na rynek urządzenia zabezpieczające do pracy na wysokości, stając się światowym liderem w tej dziedzinie.

Nasza sieć dystrybucyjna obejmująca ponad 8000 dystrybutorów na całym świecie zapewnia klientom dostęp do szerokiej gamy produktów dostosowanych do wszystkich wymagań. Dzięki zaangażowanym pracownikom działu sprzedaży i przedstawicielom na całym świecie, Grupa TRACTEL® jest w stanie dostarczyć swoim klientom najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne odpowiadające nawet najbardziej ambitnym wymaganiom.

 

Chwytak elektromagnetyczny do podnoszenia i przenoszenia płaskich lub okrągłych elementów żelaznych o dowolnym wykończeniu powierzchni.

 

Instrukcja obsługi:

Producent oświadcza, że opisane w niniejszej instrukcji i poniżej określone urządzenie spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy nr 2006/42/WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba upoważniona do podpisu przez deklarującego, Dyrektor:

 

Firma dba o stałą poprawę jakości swoich produktów, dlatego też zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń opisanych w niniejszej instrukcji.
Niniejsza instrukcja podaje wskazania dotyczące bezpiecznego i poprawnego użytkowania uchwytów z magnesem trwałym magfor i magfor II.

 

Dla bezpiecznego i prawidłowego użytkowania uchwytów magfor i magfor II, niezbędne jest przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie niniejszej instrukcji.
Instrukcja powinna być udostępniona każdemu z operatorów. Na życzenie zapewniamy dodatkowe kopie niniejszej instrukcji.

 

- Uchwyty z magnesem trwałym magfor i magfor II umożliwiają operatorowi w pełni bezpieczną pracę. Należy upewnić się, że urządzenie jest obsługiwane oraz podwieszane wyłącznie przez operatora przeszkolonego w zakresie właściwej obsługi.
- Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR), biorąc pod uwagę współczynniki redukcyjne zależne od typu stali, wymiary i powierzchnie obciążenia (patrz rozdział „Dane techniczne”).
- Obciążenia należy podwieszać w osi uchwytów magnetycznych magfor i magfor II: nie obciążać pod kątem.
- firma nie przyjmuje odpowiedzialności za konsekwencje demontażu urządzeń niezgodnego z instrukcją oraz samowolnej ich modyfikacji. W szczególności uwzględnia to zastąpienie części oryginalnych zamiennikami pochodzącymi od innego producenta.
- Nie należy używać uchwytu magnetycznego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do ich bezpieczeństwa.
- Osoby z rozrusznikiem serca lub innymi medycznymi urządzeniami elektrycznymi powinny zasięgnąć porady lekarza przed korzystaniem z uchwytów magfor i magfor II.
- Zawsze sprawdzać czy hak urządzenia podnoszącego posiada zabezpieczenie.
- Podczas pracy zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (rękawice, obuwie ochronne, kask, okulary ochronne, itp.)
- Nie należy używać uchwytów magnetycznych do podnoszenia osób.
- Nie należy przechodzić, przebywać ani trzymać części ciała pod ładunkiem podwieszonym przy pomocy uchwytu magnetycznego.
- Nie przenosić ładunku podwieszonego przy pomocy uchwytu magnetycznego nad osobami lub w ich pobliżu.
- Należy poinformować osoby znajdujące się w pobliżu o podnoszeniu lub przesuwaniu ładunku.
- Pod żadnym pozorem nie używać uchwytów magnetycznych magfor i magfor II w środowisku wybuchowym.

 

PREZENTACJA I OPIS URZĄDZENIA

Działanie
Pole magnetyczne generowane przez magnes trwały w uchwycie jest „włączane” i „wyłączane”,
zależnie od pozycji wirnika. Po aktywacji, oddziaływanie pola magnetycznego wytarza przyciąganie
pomiędzy aktywnymi biegunami uchwytu a ładunkiem – utrzymując go na miejscu.
Siła przyciągania zależy od ładunku (materiał i grubość powierzchni styku z biegunami aktywnymi),
w tym jego magnetyczności (zawartość żelaza) oraz jakości powierzchni (odstępy).
Norma europejska EN 13155:2003 dotycząca użytkowania zdejmowalnych urządzeń chwytających,
w części dotyczącej uchwytów magnetycznych, główne wymagania Dyrektywy Maszynowej
2006/42/WE.
Norma wymaga minimalnego udźwigu trzykrotnie wyższego od dopuszczalnego obciążenia roboczego
uchwytu magnetycznego.

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA UDŹWIG

Szczeliny
Niedokładne przyleganie aktywnych biegunów uchwytu do powierzchni obciążenia ze względu
na nierówności, oksydację, pozostałości papieru i farby, warstwy ochronne, itd.
W przypadku zardzewiałej blachy laminowanej na gorąco szczeliny mogą wynosić od 0,1 do 0,3 mm.
Nierówności powierzchni elementów z żelaza zgrzewnego mogą wynosić do 0,5 mm.
Udźwig magnesu trwałego obniża się w przypadku zwiększenia szczelin (patrz tabela w kolejnym
rozdziale).
Wymiary ładunku (patrz tabela poniżej)
Grubość i powierzchnia styku: ładunek zbyt cienki lub niepokrywający pełnej powierzchni aktywnych
biegunów nie pozwala na pełne zamknięcie obwodu magnetycznego i obniża siłę oddziaływania
magnesu na ładunek.
WAŻNE: obecność otworów o dużych wymiarach również ogranicza udźwig uchwytu.
Długość: wygięcie ładunku z powodu nadmiernej długości prowadzi do powstania szczelin.

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
2. Przed pierwszym użyciem uchwytu magnetycznego należy zamontować dźwignię (4) na osi wirnika (6). Dźwignie mogą być montowane w dwojaki sposób:
a. Typ 1: wkręcić dźwignię (4) do gwintowanego otworu w osi (6).
b. Typ 2: włożyć dźwignię (4) do otworu w osi (6) i zabezpieczyć za pomocą śruby.
3. Sprawdzić, czy waga, wymiary, typ stali, jakość powierzchni i poziomość ładunku odpowiadają charakterystykom uchwytu.
4. Skontrolować stan i czystość uchwytu magnetycznego. Dokładnie oczyść bieguny aktywne (1) oraz powierzchnię ładunku w miejscu styku z uchwytem. Usuń nierówności i wady powierzchni.
5. Nałóż uchwyt magnetyczny na ładunek, umieść go tak, aby zachować równowagę podczas podnoszenia. W celu kontroli równowagi można wykonać kilka prób podnoszenia na niewielką wysokość.
6. Obciążenia należy podwieszać w osi uchwytów magnetycznych magfor i magfor II: nie obciążać pod kątem.
7. W celu aktywacji uchwytu magnetycznego pociągnij za dźwignię (4) i przekręć do blokady (3). Upewnij się, że blokada (3) jest zamknięta przed puszczeniem dźwigni.
8. Unieś uchwyt magnetyczny o kilka centymetrów i uderz ładunek, aby zapewnić właściwe przyleganie.
9. Poinformuj osoby w pobliżu o rozpoczęciu podnoszenia.
10. Ręcznie prowadź zewnętrzne krawędzie ładunku podczas podnoszenia.
11. Trzymaj się z daleka od ładunku.
12. Unikaj uderzeń i kołysania. Utrzymuj ładunek w pozycji poziomej.
13. Ostrożnie opuść ładunek w celu odzyskania stabilnej pozycji.
14. Złap dźwignię (4) i odciągnij blokadę (3). Powoli przestaw dźwignię do pozycji początkowej w celu dezaktywacji uchwytu magnetycznego.

 

OSTRZEŻENIA PRZED NIEBEZPIECZNYMI DZIAŁANIAMI
- Pod żadnym pozorem nie należy aktywować ani dezaktywować uchwytu magnetycznego, jeśli
grubość ładunku nie odpowiada wartościom określonym w „praktycznych tabelach redukcji
udźwigu” lub na tabliczce znamionowej.
- Nigdy nie należy puszczać dźwigni wolno. Dźwignię należy utrzymywać do chwili osiągnięcia
pozycji początkowej.
- Nie demontować dźwigni znajdującej się w położeniu aktywnym.
- Przed dezaktywacją uchwytu należy upewnić się, że ładunek znajduje się w stabilnym
położeniu.
- Nie podnosić więcej niż jednej blachy jednocześnie. Podczas podnoszenia cienkich blach
zachować szczególną uwagę.
- Nie pozostawiać ładunku bez nadzoru.
- Temperatura ładunku i otoczenia w zakresie –20 do +80°C. (-20 do +250°C dla magfor
II HT)
- Nie podnosić ładunków niebezpiecznych, wybuchowych lub radioaktywnych.
- Nie podnosić ładunków z położonymi na nich niezwiązanymi elementami.
- Nie przekraczać obciążeń oraz wymiarów min/max określonych w „danych technicznych”.
- Nie używać uchwytu w środowiskach agresywnych, chemicznych lub zasolonych.
- Nie podwieszać ładunków umieszczając uchwyt na najwęższej/najmniejszej powierzchni.
- Nie kierować uchwytu wzdłuż ładunku.

 

KONTROLA MATERIAŁU
Przed każdym użyciem
- Zapoznaj się i przestrzegaj warunków instrukcji użytkowania uchwytu.
- Dokonaj wizualnej kontroli wszystkich elementów uchwytu magnetycznego.
- Dokładnie oczyść bieguny aktywne (miejsce kontaktu z ładunkiem) i, jeśli to konieczne, usuń nierówności miękkim pilnikiem. Nie używaj uchwytu z wadami powierzchni biegunów aktywnych.
- Sprawdź stan i działanie dźwigni i mechanizmu blokującego.
- Trudności w przestawieniu dźwigni mogą oznaczać nieprawidłowe wymiary lub cechy ładunku (powierzchnia styku, grubość i/lub typ stali).
- Sprawdź działanie blokady bezpieczeństwa po aktywacji uchwyty: sworzeń zabezpieczający powinien samoczynnie i szybko wracać do pozycji wyjściowej. Sprawdź działanie sprężyny sworznia. Nie używać uchwytu w przypadku problemów ze sworzniem bezpieczeństwa.

 

Inspekcje roczne wg LOLER 1998
- Sprawdź urządzenie pod kątem odkształceń, pęknięć i innych wad. Jeśli górny pierścień mocujący wykazuje zużycie większe niż 10%, musi zostać wymieniony.
- Sprawdź stan biegunów aktywnych. W przypadku problemów, dostawca powinien je oczyścić lub poprawić. Następnie sprawdź udźwig uchwytu magnetycznego.
- Podwieś ładunek do magnesu w celu kontroli działania i stanu dźwigni.
- Sprawdź stan i działanie dźwigni oraz mechanizmu blokującego: upewnij się, że sworzeń bezpieczeństwa wraca na swoje miejsce szybko i bez przeszkód. Sprawdź działanie sprężyny sworznia.
- Skontroluj obecność i czytelność tabliczki znamionowej.
- Sprawdź udźwig, zgodnie z procedurą podaną przez producenta. Powinien on co najmniej trzykrotnie przekraczać dopuszczalne obciążenie robocze uchwytu.
- Wszystkie testy i wyniki należy rejestrować.

 

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA
Przechowywanie
- Uchwyty magfor i magfor II należy przechowywać w suchym miejscu.
- Upewnij się, że dźwignia jest w pozycji rozłączonej.
- Delikatnie nasmaruj bieguny w celu uniknięcia korozji, przechowuj uchwyt magnetyczny w suchym miejscu.

 

Konserwacja
Wszelkie czynności i przeglądy konserwacyjne muszą być dokonywane przez wykwalifikowany personel.
- Oczyść blokadę zabezpieczającą szczotką lub powietrzem.
- Wymień blokadę zabezpieczającą i dźwignię uchwytu magnetycznego natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości (patrz dalsza część instrukcji).
- Usuń nierówności i wady powierzchni biegunów aktywnych papierem ściernym lub miękkim pilnikiem. W przypadku dużych wad powierzchni biegunów, dostawca powinien je poprawić. Sprawdź udźwig, zgodnie z procedurą podaną przez producenta. Powinien on co najmniej trzykrotnie przekraczać dopuszczalne obciążenie robocze uchwytu.
- Uszkodzone części należy wymienić na oryginalne części zamienne TRACTEL SOLUTIONS (patrz załącznik).
- Urządzenia wykazujące ślady odkształceń należy natychmiast wymienić.
- W przypadku wątpliwości, zwrócić się do TRACTEL SOLUTIONS SAS po poradę lub naprawę.
TRACTEL SOLUTIONS SAS nie przyjmuje odpowiedzialności za konsekwencje demontażu urządzeń niezgodnego z instrukcją oraz samowolnej ich modyfikacji. W szczególności uwzględnia to zastąpienie części oryginalnych zamiennikami pochodzącymi od innego producenta.

Gwarancja
produktu
Produkty
polecane
Opinie
o produkcie
Zapytaj
o produkt
Poleć
ten produkt
Tabela
rozmiarów
Załączniki
do produktu
Pełen
opis
Specyfikacja
techniczna
Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest niewystarczający dla Ciebie, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
Pytanie:
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
Treść:
Ostatnio oglądane
Podaj e-mail otrzymasz darmowe informacje o promocjach i nowościach:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel