Darmowa dostawa od 500,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

 

Lista zwycięzców będzie zamieszczona na tej stronie.

Zaczynamy pierwsza nagroda będzie za opinie wystawioną w miesiącu wrześniu.

   1.
Opinie można dodawać w Portalu opiniującm: Opineo http://www.opineo.pl/opinie/szalonymax-pl

Organizatorem konkursu jest Centrum Techniczne SzalonyMax.pl,Firma Kewlar jest wpisana od 1996 roku do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr.: 2697/96
   2. Czas trwania konkursu do odwołania.
   3. Opinia może dotyczyć zakupionych towarów oraz Centrum Technicznego SzalonyMax.pl
   4. Opinia zgłoszona przez użytkownika musi być:
          * napisana w języku polskim,
          * zatwierdzona przez Portal Opiniujący
          * napisana w portalach wymienionych w regulaminie.
   5. W pojedynczym Portalu Opininjującym Uczestnik konkursu może tylko raz wykorzystać dany numer zamówienia ze Sklepu.
   6. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, za wyjątkiem Organizatora, pracowników organizatora oraz członków rodzin pracowników Organizatora.
   7. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy posiadać własny adres pocztowy e-mail oraz numer zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym Organizatora konkursu którego dotyczy opinia.
   8. Natomiast uczestnik może wykorzystać pojedynczy numer zamówienia w różnych portalach Opiniujących.
  9. Spośród nadesłanych opinii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.
  10. Okresem trwania konkursu jest miesiąc kalendarzowy.
  11. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu konkursowym na drodze wyboru najciekawszej opinii.
  12. Zwycięzca zostanie poinformowany e-mailem.
  13. Kwalifikuje się jedna opinię w ciągu miesiąca.
  14. Nagrodą jest kwota 200 zł brutto lub Zakupy na kwotę 250 zł brutto w sklepie www.szalonymax.pl. Przy wyborze droższych produktów różnice dopłaca Klient.
  15. Przy wyborze zakupu w sklepie zostanie doliczony koszt transportu.
  16. Warunkiem wydania nagrody 200 zł brutto jest podanie numeru konta bankowego oraz danych umożliwiających dokonania przelewu.
  17. Zwycięzca konkursu ma obowiązek w ciągu 7 dni od ogłoszenia jego wygranej zgłosić wybór nagrody.
  18. Jeżeli zwycięzca konkursu nie zgłosi się w wyznaczonym czasie zostanie wyłoniony inny zwycięzca spośród pozostałych uczestników konkursu.
  19. Nagroda 200 zł brutto zostanie przelana w ciągu 14 dni od momentu wyłonienia zwycięzcy konkursu.
  20. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu oraz przerwania lub odwołania konkursu.
  21. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu, które mogą być wnoszone przez jej uczestników, powinny być składane drogą mailową na adres: sklep@szalonymax.pl
  22. Organizatorzy, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzą zgłoszoną reklamacje i poinformują zgłaszającego o zajętym stanowisku.
  23. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  24. Organizator ma prawo do wykorzystania danych osobowych Uczestników w celach marketingowych.
  25. Wysłanie "opinii" na temat produktu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


powrót na stronę główną

pixel